Telif

el-Fusûlü'l-aşere

Yazar : İbn Îsâ el-Akhisârî Saruhânî

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 315
Eser Adı el-Fusûlü'l-aşere
Müellif Tam Künyesi Şücâüddin İlyas b. Îsâ b. Mecdüddin es-Saruhânî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Îsâ el-Akhisârî; Saruhânî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 967
Vefat Tarihi Miladi 1560
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02709
Varak Numarası 1b-30b vr.
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellif eserine şu cümlelerle başlar: "Ulumdan batına ve zahire müteallik âfâk ve enfus itibarınca on fasıl yazıp fusûl-i aşere dedik. Ümiddir ki bu kitabı görüp istifade edenler merhumu hayır dualarıyla yad ederler". Bu pasajda da müellifin belirttiği gibi eserin telif nedeni âfâk ve enfûs açısından zahir ve batın ilimlere müteallik bazı hususları (açıklamak) ve bunu okuyup istifade edenlerin hayır dualarını almaktır. Tasavvufî ahlâk eserleri içerisinde değerlendirebileceğimiz bu eser tarîkat, tarîkat âdâbı, silsile-i meşayih, makamlar (makam-ahlâk), tasarruf, cazibe ve te’sîrat, teveccüh, tâlib-matlûb vb. konu başlıkları ihtiva etmektedir. Bunun dışında özellikle tarîkat âdâbı yönüyle ön plana çıkan eser "makamlar" bölümünde de makamlar üzerinden ahlâk-ı hamîde ve zemîme konuları işlenmektedir.
Eserin Konu Başlıkları [Dibâce/Mukaddime] 1-4. Bab: Padişahların davranışları, yaşantıları, dervişlerin ahlâkı, kanaatin fazileti, suskunluğun faydaları. 5-8. Bab: Gençlik ve aşk, yaşlılık/yaşlının zayıflığı, terbiyenin tesiri, sohbet âdâbı. Hâtime.
Eserin Telif Tarihi 1004H
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Tasavvufî Ahlâk