Telif

ed-Dürretü’l-yetîme

Yazar : İbnü'l-Mukaffa‘

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 4
Eser Adı ed-Dürretü’l-yetîme
Eserin Anılan Diğer İsimleri Yetîmetü’s-sultân
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Mukaffa‘
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 142
Vefat Tarihi Miladi 759
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02075-002
Varak Numarası 34b-58b vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Emir Şekib Arslan, Beyrut: Darü’l-Muktebes, 2014.
Eserin Çevirisi: Türkçe İslâm Siyâset Üslûbu içinde, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Yetîmetü’s-sultân olarak da bilinir. Hikmetli sözler ve ahlâkî öğütler içerir.
Eserin Konu Başlıkları 1. İnsan ve eksikleri, 2. Konuşma ve dinleme sınavları, 3. Zaman ve insanlar, 4. Müminlerin emirinin değeri konuları yer almaktadır.
Notlar Detaylı bilgi için bk. İslam Siyaset Üslûbu, Vecdi Akyüz, Dergâh Yayınları, 2004.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Genel