Telif

el-Edebü's-sagīr

Yazar : İbnü'l-Mukaffa‘

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 5
Eser Adı el-Edebü's-sagīr
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Mukaffa‘
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 142
Vefat Tarihi Miladi 759
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı haz. Ahmed Zekî Paşa, Kahire: Matbaatü’l-Cemaliyye, 1330.
Eserin Çevirisi: Türkçe İslâm Siyâset Üslûbu içinde, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Aklın edebe ihtiyacı, nefis terbiyesi, din ile akıl ilişkisini öğüt, vecize ve hikemiyat ile işlemiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime ve tek bölümden ibaret kitap ve konuları içermektedir: Edep aklı geliştirir, iyilere uymak, kitabın içeriği, kendini nereye koyacağına bak, doğrunun ve yanlışın özü, geçici-sürekli tartımı, ümit-korku ayarı, kararlılıkla uygulama, nefis muhasebesi, ölümü hatırlama, kötülüklerin dökümü, iyi huylar, unutan ve önemsemeyen kaybeder, akıllarla aşinalık, saatlere yardımcı tek saat, üç istek, insanlar iki karşıt kesimdir, yanlışlar sel olur, düşünce ve tutku birbirine düşmandır, önce kendini eğit, sultanın dayanakları, sultanın itaati sağlama yolları, dünya sırayla, özdeyiş daha açıklayıcı, akıldan daha üstün değer olmaz, bağışlayıcı ol, bekçi ve beklenen, büyük edep, insanların türleri, dünyaya aldanma, şeytanın mahremini öğrenme yolu, dünyanın süsü, güven üzere olmak, nimetlerden dolayı Allah’a şükür ve itaat eylemlerinde bulunma, din en yüce Allah vergisidir, insanların enleri, kendini beğenmişlik aklın afetidir, iki hikmet, bilgi sahibine zenettir, öz akıl, Allah’ı tanımanın göstergesi, adaletli sultanın hakkı, bilginin göstergeleri, âhiret bilgisi, kişiye düşen, değerli öğütler, günahların başı, kişinin dini, aşağılık kişinin belirtileri, daha büyüğüyle uğraş, insanların dört çeşidi, çeşitli hikmetler, imrenilmeyecekler, yarar sağlayanlar, birbirine bağlı işler, kökler ve meyveler, kötü anı, yaklaşılacaklar, kişinin huzur buldukları, aylaklığa sevinme, aklın yitmesi, akıllı olan kimseyi hafife almaz, ayrılmaz ikililer, sağduyu, akıl sahibi, mutlu ve umutlu, mutlunun yönlendiricisi Allah, mutsuzunki ise şeytandır, insanların dört türü, insanların en zengini ve insanlara verilen en iyi şeyler, kusurların en büyüğü, kınanmış nitelikler, konuşmacının zaafları, cehennem kılavuzu ve şeytanın hazinesi, korkuların en büyüğü, tedbirlinin yapacağı, danışmanın yararı, tamahkârlık, yumuşaklığın çarpması, kurtuluşsuz dört şey, saygıya en lâyık kişi, aciz ve tedbîrli, akıllılar ve şerefliler, mal herşeydir, yoksulluk belâlar yumağıdır, kimilerine ölüm huzurdur, belâlar hırsta ve açgözlülüktedir, bilginlerin dediği, söz güzelliğinin doruğu, mürüvvet sahibi, nefsini eğit, kararsız şeyler, insanların en lâyığı, küçük karşılığında büyüğü satın almak, malda ortaklık, dertleri teselliye yardım, belâdan belâya durumların değişmesi ve ardışıklığı.
Notlar Detaylı bilgi için bk. İslam Siyaset Üslûbu, Vecdi Akyüz, Dergâh Yayınları, 2004.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Genel