Telif

el-Edebü’l-vecîz li’l-veledi’s-sagīr

Yazar : İbnü'l-Mukaffa‘

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 6
Eser Adı el-Edebü’l-vecîz li’l-veledi’s-sagīr
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Mukaffa‘
Yüzyıl (Hicri) 2.
Yüzyıl (Miladi) 8.
Vefat Tarihi Hicri 142
Vefat Tarihi Miladi 759
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı trc. Ebû Ca’fer Nâsirüddin Muhammed b. Muhammed b. Hasan et-Tûsî, [y.y.]: Dânişgâh-ı Edebiyat-ı Isfahân, 1961.
Eserin Çevirisi: Türkçe İslâm Siyâset Üslûbu içinde, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Müellifin oğluna ahlâkî öğütlerini âyet, hadis ve şiirlerle anlatan bir eserdir.
Eserin Konu Başlıkları 1. Bölüm: Dürretü’l-yetime; insan ve eksikleri, konuşma ve dinleme sınavları, zaman ve insanlar, müminlerin emirinin değeri. 2. Bölüm: Hikem, din, âhiret, dünya, günah/tevbe, akıl/düşünce, sonuç/zafer, iyilik/iyi davranış, doğruluk, konuşmak/dinlemek, kibir/tevazu, dostluk/sevgi/düşmanlık/kin, kusur, nankörlük, mal, yöneticiler, danışma/görüş, elçi, değişik konular.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. "İslam Siyaset Üslubu", Vecdi Akyüz, Dergah Yayınları. Fazıl Ahmed Paşa 01589-0076 (262-271 vr.) nr. nüshada verilen eser İbnü'l-Mukaffa'nın ilgili eserinin Farsça tercümesidir. Eser hakkında bilgi için bu nüshadan da istifade edilmiştir.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Genel