Telif

Risâle fî mâhiyeti't-tarîki'lallah teâlâ

Yazar : İhvân-ı Safâ

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 80
Eser Adı Risâle fî mâhiyeti't-tarîki'lallah teâlâ
Müellif Tam Künyesi İhvân-ı Safâ
Müellif Bilinen Kısa Adı İhvân-ı Safâ
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri IV. Yy.
Vefat Tarihi Miladi X. Yy.
Dil Arapça
Kütüphane Adı Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Feyzullah Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02131
Varak Numarası 81-83 vr.
Hattat-Müstensih Ali b. Musa b. İmran
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Beyrut: Dâru's-Sadır, 1957.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Risâlenin girişinde Allah'tan bir ruh olarak insanın ona ulaşmasının iki yolun bulunduğu, bunların ilkinin nefsin arındırılması ikincisinin de istikamet olduğu söylenmektedir. Nefsin ayna gibi olmasından dolayı hakikati yansıtması için arındırılması gerektiği açıklanmıştır
Eserin Konu Başlıkları Nefsin tehzibi ve Ahlâkın ıslahı faslı bulunmaktadır.
Notlar Detaylı bilgi için bk. Enver Uysal, “İhvân-ı Safâ”, DİA, 2000, XXII, 1-6.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Felsefî Ahlâk