Telif

Risâle fî beyâni’l-ahlâk ve esbâbü ihtilâfîhâ ve envâu ilelihâ ve nüket min âdâbi’l-enbiyâ ve zübd min ahlâki’l-hukemâ’

Yazar : İhvân-ı Safâ

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 81
Eser Adı Risâle fî beyâni’l-ahlâk ve esbâbü ihtilâfîhâ ve envâu ilelihâ ve nüket min âdâbi’l-enbiyâ ve zübd min ahlâki’l-hukemâ’
Müellif Tam Künyesi İhvân-ı Safâ
Müellif Bilinen Kısa Adı İhvân-ı Safâ
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri IV. Yy.
Vefat Tarihi Miladi X. Yy.
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Beyrut: Dâru's-Sadır, 1957.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Daha önce insanın ana rahminde oluşumu ve dünyaya gelişi ile ilgili bir risâle yazdıklarını bu risâlede de insanın doğumundan ölümüne kadar ahlâkının nasıl oluştuğu, nelerden etkilendiği vb. konularını ele almışlardır.
Eserin Konu Başlıkları 1. Fasıl: Ahlâkta (cemîi’l-ahlâk) insanın kabiliyeti. 2. Fasıl: Ahlâkın farklılaşmasının vecihleri. 3. Fasıl: Karışan cihetlerden dolayı ahlâkın farklılaşması. 4. Fasıl: Âdem’in ahlâkı. 5. Fasıl: Memleketin tabiatının ahlâktaki etkisi. 6. Fasıl: Ahlâkın mahiyeti, terbiye. 7. Fasıl: Nefis mertebeleri. 8. Fasıl: Nefislerin menâhicinin farklılaşması. 9. Fasıl: Ahlâkın fazilet ve rezîlet olarak mertebeleri. 10. Fasıl: Saâdet konusunda insanların dört kısma ayrılması. 11. Fasıl: İlim talebinin fazileti. 12. Fasıl: Hırs-zühd ve insanların dereceleri. 13. Fasıl: Âfât-i şub‘ ve çok yeme ve hısali’-zühad, 14. Fasıl: Evliyaullah’ın ve salih kulların alâmetleri, 15. Fasıl: Bir velinin anlattıkları, 16. Fasıl: Tevbe-istiğfar ve duanın fazileti, 17. Fasıl: Hüsn-ü teklif..
Notlar Detaylı bilgi için bk. Enver Uysal, “İhvân-ı Safâ”, DİA, 2000, XXII, 1-6.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Felsefî Ahlâk