Telif

Hulâsatü'l-hâsıl fî ahlâki'l-ümem ve edyânihim

Yazar : İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 99
Eser Adı Hulâsatü'l-hâsıl fî ahlâki'l-ümem ve edyânihim
Müellif Tam Künyesi Muhammed b. el-Hatîb el-Kirmânî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 864
Vefat Tarihi Miladi 1459
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Bağdatlı Vehbî
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 01264
Varak Numarası 1b-12b vr.
Yazma Kayıt Yeri Edirne
Yazma İstinsah Tarih 1094H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Kavimlerin çeşitli mizaç ve özelliklerini işleyen bir eserdir. Bu açıdan eser "kıyafet" ilminin çeşitli toplumlar üzerinde işlenişini gördüğümüz bir mahiyettedir. Eserde felsefî yaklaşımlar da yer almakta olup; mizaç ve dış etkenler ile arasındaki irtibat, çeşitli yönlerden ahlâkî yapının oluşumu vb. hususunda farklı toplumlara bakılarak tespitlerde bulunulmuş ve bu toplumların karakteristik özellikleri ele alınmıştır. Akabinde de çeşitli din mensupları ve onların ahlâkî özellikleri de eserde işlenmiştir. Ayrıca eserde ilgili bölümlerde önceki kitaplardan milletlere dair sözlerde tespitler de yer almaktadır.
Eserin Konu Başlıkları 1. Bab: Mütekellimînin "meleklerin tercihlerinin isabeti/uygunluğu/doğruluğu" sözü hakkında. 2. Bab: Hindliler hakkında söylenenler ve onların ahlâkı. 3. Bab: Yunanlılar hakkında söylenenler ve onların ahlâkı. 4. Bab: Arapların ahlâkî hakkında. 5. Bab: Persliler ve onların ahlâkı. 6. Bab: Rumlar/romalılar ve onların ahlâkı. 7. Bab: … ve onların ahlâkı. 8. Bab: Çinliler ve onların ahlâkı. 9. Bab: Türkler ve onların ahlâkı. 10. Bab: Mecûsîler ve onların ahlâkı. 11. Bab: Hristiyanlar ve onların ahlâkı. 12. Bab: Yahudiler ve onların ahlâkı. Fasl: Kıptîler. 13. Bab: İslâm dini ve (müslümanların) ahlâkı. 14. Bab: Nübüvvet, velâyet, imamet, hilâfet ve sahib-i zaman hakkında.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Genel