Detaylı Bilgi

Dil, Eser ve Müellif Sayısına Göre Dönemler

Yüzyıllar(Hicrî/Miladî)*

Arapça (topl.)

Farsça (topl.)

Türkçe (topl.)

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

2

-

-

2

1

2/8. Yüzyıl

9

-

-

9

3

3/9. Yüzyıl

47

-

-

47

12

4/10. Yüzyıl

23

-

-

23

13

5/11. Yüzyıl

38

9

-

47

17

6/12. Yüzyıl

20

10

-

30

20

7/13. Yüzyıl

24

12

2

38

30

8/14. Yüzyıl

29

9

3

41

29

9/15. Yüzyıl

18

8

19

45

37

10/16. Yüzyıl

40

5

70

115

73

11/17. Yüzyıl

19

-

26

45

34

12/18. Yüzyıl

19

2

29

50

35

13/19. Yüzyıl

5

-

27

32

32

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

-

-

19

19

11

Genel Toplam

293

55

195

543

347

* Eser-dil-müellif (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

Sınıflarına Göre Dönemler

Yüzyıllar(Hicrî/Miladî)*

Dinî-Genel

Dinî-Tasavvufî Ahlâk

Dinî-Kelâmî Ahlâk

Felsefî Ahlâk

Felsefî-Memzûc

Genel Topl.

1/7. Yüzyıl

1

1

-

-

-

2

2/8. Yüzyıl

9

-

-

-

-

9

3/9. Yüzyıl

8

35

-

4

-

47

4/10. Yüzyıl

11

4

-

8

-

23

5/11. Yüzyıl

16

20

-

9

2

47

6/12. Yüzyıl

11

16

-

-

3

30

7/13. Yüzyıl

3

28

-

4

3

38

8/14. Yüzyıl

7

23

-

4

7

41

9/15. Yüzyıl

11

22

1

5

6

45

10/16. Yüzyıl

17

82

-

5

11

115

11/17. Yüzyıl

9

29

2

3

2

45

12/18. Yüzyıl

11

34

-

1

4

50

13/19 Yüzyıl

10

9

2

8

3

32

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

5

3

-

7

4

19

Genel Toplam

129

306

5

58

45

543

* Eser-sınıf (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

Yazma, Baskı ve Çeviri Bölümlerindeki Eserlerin Sayısı

Eserler:

Toplam:

Yazmalar

416

Baskıları Tespit Edilen Yazmalar (Türkiye)

186

Yazmaları Tespit Edilemeyen Baskılar (Türkiye)

127

Tüm Baskılar (Türkiye)

313

Çeviriler (Türkiye)

139

Yazma Nüshalar

Kütüphane Adı

Koleksiyon Adı

Nüsha Sayısı

Afyon Gedik Kütüphanesi

-

1

Amasya İl Halk Kütüphanesi

-

1

Ankara Milli Kütüphane

-

1

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Atıf Efendi

4

Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Beyazıd

5

Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Veliyyüddin Efendi

2

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

-

1

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır Umum Kütüphanesi

1

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Hüdaî Efendi

3

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Kemankeş

2

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Hacı Selim Ağa

2

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

-

1

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Türkçe Yazmalar

1

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi), Atatürk Kitaplığı

Osman Ergin

3

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

-

1

Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi

Raşit Efendi

1

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Fazıl Ahmed Paşa

7

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Mehmed Asım Bey

3

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Hafız Ahmed Paşa

1

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Akhisar Zeynelzâde

1

Manisa Murâdiye Kütüphanesi

-

1

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Feyzullah Efendi

4

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Ali Emiri

2

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nuruosmaniye

14

Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Ragıp Paşa

6

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Reşid Efendi

12

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yeni Cami

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Carullah

12

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şehid Ali Paşa

19

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Esad Efendi

38

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ayasofya

53

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Damad İbrâhim

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Laleli

11

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hacı Mahmud Efendi

25

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Reisülküttab

5

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Aşir Efendi

6

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Amcazâde Huseyn

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hamidiye

9

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hasan Hüsnü Paşa

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Kasîdecizâde

5

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

İbrâhim Efendi

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Çorlulu Ali Paşa

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Lala İsmâil

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yazma Bağışlar

12

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Fatih

15

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Efgani Şeyh Ali

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hekimoğlu

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Halet Efendi

7

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nafiz Paşa

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Karaçelebizâde

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Molla Çelebî

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tahir Ağa Tekkesi

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Pertev Paşa

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ağa Efendi Tanacan

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ali Nihat Tarlan

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hüsrev Paşa

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Denizli

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Antalya Tekelioğlu

5

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Uşşâkî Tekkesi

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Kılıç Ali Paşa

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Murad Molla

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

M. Arif-M. Murad

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Bağdatlı Vehbi

10

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Serez

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Pertevniyal

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüman

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hacı Reşit Bey

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Halet Efendi Eki

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Düğümlü Baba

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Zühdü Bey

4

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Murad Buhârî

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

İbn Mirza

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Asl

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Eyüp-Beşir Ağa

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

İzmir

3

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Giresun Yazmalar

2

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Murakka

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yahyâ Tevfik

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Hasib Efendi

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tırnovalı

1

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şazeli Tekkesi

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Hazine Kitaplığı

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Mehmet Reşat

1

Topkapı Sarayı Müzesi

Emanet Hazinesi

1

Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

-

2

Genel Toplam: 21 (Kütüphane)

85

416

Eser Türleri (Telif, Şerh, Tercüme Vb.)

Eser Türler

Toplam:

Telif (genel)

415

Şerh (genel)

54

Haşiye

-

Muhtasar

4

İntihab

-

Nazîre

16

Tercüme (genel)

57

Tercüme/Derleme

7

Tercüme/Kısmî

3

Tercüme/Şerh

2

Tercüme/Telif

1

Katalogda Yer Alan Müellifler ve Eser Sayıları

Müellifin Tam Adı

Müellifin Bilinen Meşhur Adı

Eser Sayısı

1

Ebû Saîd Hasan b. Ebû Saîd Yesâr el-Basrî

Hasan-ı Basrî

2

2

Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî

İbnü'l-Mukaffa‘

5

3

İmam Ca‘fer es-Sâdık (r.a.)

Ca‘fer es-Sâdık

1

4

Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübârek b. Vâzih el-Mervezî

Abdullah b. Mübârek

3

5

Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî

Ahmed b. Hanbel

3

6

Ebû Abdullah Hâris b. Esed el-Basrî es-Sufî el-Muhâsibî

Hâris el-Muhâsibî

11

7

Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Ali b. Hasan el-Hakîm et-Tirmizî

Hakîm Tirmizî

4

8

Amr b. Bahr el-Basrî

Câhiz

3

9

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Cu‘fi el-Buhârî

İmam Buhârî

1

10

Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk el-Kindî

Kindî

1

11

Şihabüddin Ahmed b. Muhammed

İbn Ebü'r-Rebi‘

1

12

Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî

İbn Kuteybe

1

13

Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî

İbn Ebü'd-Dünyâ

17

14

Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî en-Nûrî

Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî

1

15

Ebü’l-Kāsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî el-Bağdâdî

Cüneyd Bağdâdî

2

16

Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî

Ebû Bekir er-Râzî

2

17

Ebû Mutî‘ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî el-Hanefî

Mekhûl b. Fazl en-Nesefî

1

18

Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî

Ebû Zeyd el-Belhî

1

19

Ebû Bekir Muhammed b. Ca‘fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî

Harâitî

3

20

Fârâbî Muhammed b. Muhammed b. Turhan

Fârâbî

2

21

Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî

İbn Hibbân

1

22

Muhammed el-Hüseyin el-Âcurrî

Âcurrî

1

23

Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyan el-Ensârî el-İsfahânî

Ebü’ş-Şeyh

2

24

Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed el-Hanefî es-Semerkandî

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

2

25

Ebû Tâlib Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Hârisî el-Mekkî el-Âcemî

Ebû Tâlib el-Mekkî

1

26

Mesleme b. Ahmed el-Kurtûbî el-Endelûsî el-Hakîm el-Mecrîtî

Mecrîtî

1

27

Ebû Hilâl el-Hüseyin b. Abdullah b. Sehl el-Askerî

Ebû Hilâl Askerî

2

28

Ebû Hayyân Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhîdî

Ebû Hayyan et-Tevhîdî

3

29

Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. Ya‘kūb b. Miskeveyh el-Hâzin

İbn Miskeveyh

5

30

Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah el-Buhârî İbn Sînâ

İbn Sînâ

4

31

Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed es-Seâlibî

Ebu Mansur es-Seâlibî

3

32

Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb

Mâverdî

1

33

Ebû Abdullah Muhammed b. Selâme el-Kuzâî

Kudâî/Kuzâî

3

34

Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelûsî ez-Zâhirî

İbn Hazm

1

35

Ebû Ömer Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülberr en-Nemerî

Nemerî

1

36

Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî

Kuşeyrî; Abdülkerîm el-Kuşeyrî

4

37

Ebû Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî

Nâsır b. Hüsrev

2

38

Emîr Unsûrü’l-Meâlî Keykâvus b. İskender b. Kābûs b. Veşmgîr

Kābûs b. Veşmgîr

1

39

Ebû İsmâîl Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî

Hâce Abdullah Herevî; Abdullah el-Ensârî

5

40

Ebü’l-Mehâmid Halîl b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülmelîk el-E‘şârî et-Tebrîzî

Ebü’l-Mehâmid et-Tebrîzî

1

41

Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî

Gazzâlî

11

42

Ebü’l-Vefâ b. Âkil

Ebü’l-Vefâ

1

43

Ebü’l-Fütûh Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed Ahmed el-Gazzâlî

Ahmed el-Gazzâlî

1

44

Ebü’l-Mecd Muhammed b. Âdem el-Hakîm es-Senâî

Hâkim es-Senâî

3

45

Evhadüddin Muhammed b. Hasan b. Muhammed el-Kirmânî

Evhadüddin el-Kirmânî

1

46

İbnü’l-Ârif Ahmed b. Muhammed es-Sehâcî

İbnü’l-Ârif es-Sehâcî

1

47

Selâm b. Abdullah el-İşbilî el-Bâhilî

İşbilî; Bâhilî

1

48

Emînüddin Ebû Ali Fazl b. Hasan b. Fazl et-Tabersî

Tabersî

1

49

Tâcü'l-İslâm Süleyman b. Dâvûd es-Sebtî es-Sivârî

Tâcü'l-İslâm es-Sivârî

1

50

Ebü’l-Feth Nâsihuddin Abdülvâhid b. Muhammed et-Temîmî el-Âmidî

Nâsihuddin el-Âmidî

2

51

Nâsırüddin Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Yûsuf el-Hasenî es-Semerkandî

Nâsırüddin es-Semerkandî

1

52

Ebü'n-Necîb Abdülkâdir b. Abdullah b. Muhammed es-Sühreverdî

Ebü'n-Necîb es-Sühreverdî

1

53

İbn Zafer el-Mekkî

İbn Zafer el-Mekkî

1

54

Ravhullah b. Abdullah b. Abdülkerîm el-Kazvînî

Ravhullah el-Kazvînî

1

55

Reşîdüddin Muhammed b. Muhammed el-Ömerî el-Kâtib el-Vatvât

Reşîdüddin el-Vatvât

6

56

Ebü’l-Mehâsin Rüknü’l-İslâm Sedîdüddin Muhammed b. Ebâ Bekir İbrâhim eş-Şargî el-Buhârî

İmamzâde

1

57

Ebü’l-Fütûh Şihâbüddin Yahyâ b. Habeş b. Emîrek es-Sühreverdî

Şihâbüddin es-Sühreverdî

1

58

Kutbüddin Abdullah b. Muhammed b. Eymen el-İsfahânî

Kutbüddin el-İsfahânî

1

59

Burhâneddin ez-Zernûcî

Zernûcî

1

60

Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü'l-Cevzî

İbnü'l-Cevzî; Ebü’l-Ferec İbnü'l-Cevzî

3

61

Muhammed Murteza el-Hüseynî el-Yemânî

Muhammed Murteza el-Hüseynî

1

62

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer Fahreddin er-Râzî

Fahreddin er-Râzî

1

63

Ebû Muhammed Cemâleddîn İlyâs b. Yûsuf b. Zekî Müeyyed

Nizâmî-i Gencevî

1

64

Ebü’l-Hasan Şemseddin Ali b. İsmâil es-Sanhâcî

Sanhâcî

1

65

Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim en-Nîsâbûrî el-Attâr

Ferîdüddin el-Attâr

2

66

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ

2

67

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ

68

Nûreddin Muhammed b. Muhammed b. Yahyâ el-Buhârî el-Hanefî

Avfî (Örfî)

1

69

Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer b. Muhammed el-Kuraşî es-Sühreverdî

Şehabeddin es-Sühreverdî

2

70

Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali et-Tâî el-Endelüsî İbnü'l-Arabî

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

4

71

Ebû Abdullah Muhammed b. Ebü’l-Mekârim el-Bağdâdî İbnü'l-Mi‘mâr

İbnü'l-Mi‘mâr

1

72

Şemseddin Muhammed b. Ali b. Melikdâd Tebrîzî

Şems-i Tebrîzî

1

73

Sa‘deddin Muhammed b. Müeyyed es-Sûfî İbn Hammûye el-Hamevî

İbn Hammûye el-Hamevî

1

74

Ebû Bekir Necmeddin Abdullah b. Muhammed b. Şâhâver

Necmeddîn-i Dâye

1

75

Ebü’l-Kāsım Kemâleddin Ömer b. Ahmed el-Halebî İbnü'l-Adîm

İbnü'l-Adîm

1

76

Zeynüddin Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkādir er-Râzî

Zeynüddin er-Râzî

1

77

Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bektâş-ı Velî

1

78

Nasîrüddîn Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed b. Hasan et-Tûsî

Nasiruddîn et-Tûsî

2

79

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekir el-Kurtubî

el-Kurtubî

1

80

Sadreddin Muhammed b. İshak b. Muhammed Konevî

Sadreddin Konevî

1

81

Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref en-Nevevî

Muhyiddin en-Nevevî

1

82

Ebü’s-Senâ Sirâceddin Mahmûd b. Ebû Bekir b. Ahmed b. Hâmid el-Urmevî

Sirâceddin el-Urmevî

1

83

İzzüddevle Sa‘d b. Mansûr b. Sa‘d el-İsrâilî el-Bağdâdî

İbn Kemmûne

1

84

Ebü’l-Fazl Burhâneddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed en-Nesefi

Burhâneddin en-Nesefî

1

85

Fahreddin İbrâhim b. Şehriyâr el-Hemedânî el-Irâkî

Fahreddin el-Irâkī

1

86

Muslihuddin Sa‘dî b. Abdullah eş-Şîrâzî

Sa‘dî Şîrâzî

2

87

Abdülazîz b. Ahmed b. Saîd ed-Demîrî ed-Dîrînî

ed-Dîrînî

1

88

Ebü'd-Dür Cemâleddin Yâkūt el-Müsta‘sımî

Ebü'd-Dür; Yâkūt el-Müsta‘sımî

1

89

Şerefeddin Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî

Şerefeddin ed-Dimyâtî

1

90

Hasan b. Ebü’l-Hasan ed-Deylemî

Deylemî

1

91

Emîr Hüseyin b. Alim b. Hasan el-Gavrî el-Hüseynî

Emir el-Hüseynî; Hüseyin el-Gavrî

1

92

Cemâleddin Muhammed b. İbrâhim b. Yahyâ b. Ali el-Ensârî el-Vatvât

Cemâleddin el-Vatvât

1

93

Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vâdî er-Rifâî es-Sayyâdî

Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî

1

94

Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalîm İbn Teymiyye

Takıyyüddin İbn Teymiyye

2

95

Bedreddin Muhammed b. İbrâhim b. Sâdullah el-Hamevî İbn Cemâa

İbn Cemâa

1

96

Alâüddevle Ahmed b. Muhammed b. Ahmed es-Simnânî

Simnânî

1

97

Ebü’l-Mefâhir Yahyâ b. Ahmed b. Saîd el-Bâherzî

Ebü’l-Mefâhir el-Bâherzî

1

98

Kemâleddin Abdürrezzâk b. Ahmed b. Ebü’l-Ğanâim el-Kâşânî

Abdürrezzâk el-Kâşânî

3

99

Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Hâc el-Abderî el-Fâsî el-Mâlikî

İbnü'l-Hâc el-Abderî

1

100

Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer el-Maarrî İbnü'l-Verdî

İbnü'l-Verdî

2

101

Ebû Abdullah İbnü'l-Ekfânî Muhammed b. İbrâhim es-Sincârî

İbnü'l-Ekfânî

1

102

Saîd b. Ahmed b. Liyvûn et-Tücîbî

Tücîbî; İbn Lîyûn

1

103

Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ebû Bekir İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim el-Cevziyye

5

104

Gülşehrî/Kırşehrî Mesud b. Osman

Gülşehrî; Hoca Mesud

1

105

Takıyyüddin Ebü’l-Hasan Ali b. Abdülkâfî b. Ali el-Ensâri el-Hazrecî eş-Şâfiî es-Sübkî

Takıyyüddin es-Sübkî

1

106

Ebü’l-Fazl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-Îcî

Adudüddin el-Îcî

1

107

Ebü’l-Hasan Ali b. Abdurrahman b. Hüzeyl Fezârî

İbn Hüzeyl

1

108

Abdülhamîd b. Abdurrahman el-Engûrî

Abdülhamid el-Engûrî

1

109

Afîfüddin Abdullah b. Es‘ad b. Ali b. Süleyman el-Yâfiî

Afîfüddin el-Yâfiî; Yâfiî

1

110

Cemâleddin Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Abdullah el-Gürânî

Cemâleddin el-Gürânî

1

111

Nizâmeddin Ubeydullah Zâkânî el-Kazvînî

Ubeyd-i Zâkânî

1

112

Ebû Abdullah İmâdüddin Muhammed b. Muhammed el-Kirmânî

İmâdüddin el-Kirmânî

3

113

Şemseddin Muhammed b. Yûsuf b. Ali el-Kirmânî

Şemseddin el-Kirmânî

1

114

Ali b. Şehâbeddin Hasan b. Muhammed el-Hemedânî

İbn Şihâb el-Hemedânî

3

115

Nasr b. Ahmed ed-Dihistânî

Nasr ed-Dihistânî

1

116

Seyfeddin Ahmed el-Ebherî

Seyfeddin el-Ebherî

1

117

Şehabeddin Ahmed b. Mahmûd es-Sivâsî es-Sehâvî

Şehabeddin Ahmed es-Sehâvî

1

118

Tâcedd,n Ahmed b. İbrâhim Ahmedî Germiyanî

Tâceddin Germiyânî

1

119

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin

Şeyhoğlu

1

120

Ebü’l-Hasan Seyyid Şerîf Ali b. Muhammed el-Cürcânî

Seyyid Şerîf el-Cürcânî

1

121

Ahmed b. İbrâhim

Ahmed-i Dâî

1

122

Bedr-i Dilşâd b. Mehmed b. Oruçgazi b. Şaban

Bedr-i Dilşâd

1

123

Âşık Ahmed

Âşık Ahmed

1

124

Mercümek Ahmed b. İlyas

Mercümek Ahmed

1

125

Ebü’l-Fazl Mûsâ b. Hacı Hüseyin b. Îsâ İznikî

Mûsâ İznikî

1

126

Abdülvâcid b. Muhammed el-Leysî el-Kütahî/el-Kütahyevî

Kütahî; el-Kütahyevî

1

127

Hatipzâde/İbn Hatîb/Hatipoğlu Mehmed b. İbrâhim

Hatiboğlu Muhammed; Mehmed

2

128

Ebü’l-Feth Bahâeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansûr el-İbşihî

Ebü’l-Feth el-İbşihî

1

129

Zeynüddin Muhammed b. Muhammed Yûsuf Ebû Bekir el-Herevî el-Hafî

Zeynüddin el-Hafî; el-Herevî

1

130

Ahmed Hayâlî/Derviş Hayâlî

Derviş Hayâlî

1

131

Zeynüddin Abdüllatîf b. Abdurrahman İbn Gānîm el-Makdisî/el-Ganîmî

İbn Gānim; Ganîmî

1

132

Şeyh Eşref b. Ahmed

-

2

133

Cemâlî Hürrem/Cemâlî-i Karamânî

Cemâlî-i Karamânî

1

134

Muhammed b. el-Hatîb el-Kirmânî

İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî

1

135

Saruhanlı Gülşenî/Gülşen-i Saruhânî

Saruhanlı Gülşenî; Gülşen-i Saruhânî

1

136

Hâce Muhammed b. Muhammed el-Hâfızî el-Buhârî

Hâce Parsa

2

137

Muhammed b. Muhammed b. Abdullah Nurbahşî

Nurbahşî

1

138

Eşrefoğlu Rûmî/Eşrefzâde Abdullah Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî

1

139

Alâüddin Çelebi Alî b. Hüseyin el-Amâsî

Alâüddin Çelebi; Amâsî

1

140

Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddin b. Mes‘ûd eş-Şahrudî

Mevlâ Musannifek

2

141

Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyecî

Muhyiddin Kâfiyecî

1

142

Kutbüddinzâde Muhyiddin Muhammed b. Kutbüddin el-İznikî

Kutbüddinzâde; Kutbüddin el-İznikî

1

143

Sinâneddin Yûsuf b. Hızır el-Bursevî el-Vefâî

Sinân Paşa

1

144

Abdurrahman b. Abdüsselâm es-Sâffûrî

Abdurrahman es-Sâffûrî; es-Sâfûrî

1

145

Molla Nûreddin Abdurrahmân b. Nizâmeddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî

Molla Câmî; Nûreddin Câmî

2

146

Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman el-Mısrî es-Sehâvî

Şemseddin es-Sehavî

2

147

Nizâmeddin Ali b. Kiçkine Bahâdır el-Herevî en-Nevâî

Ali Şîr Nevâî

2

148

Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî

Celâleddin ed-Devvânî

2

149

Hamîdüddin b. Efdalüddin el-Hüseynî er-Rûmî

Efdalzâde; İbn Efdal

1

150

Ali b. Mahmûd b. Muhammed er-Rabız el-Bedahşânî

el-Bedahşânî

1

151

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin; Yiğitbaşı Ahmed Efendi; Şemseddin Marmaravî

1

152

Mevlânâ Kemâleddin Hüseyin b. Ali el-Beyhakı-yi Sebzevârî Hüseyin Vâiz-i Kâşifî

Hüseyin Vâiz-i Kâşifi; Kemaleddin Kâşifî

1

153

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Ahmed es-Semhûdî

Nûreddin es-Semhûdî

1

154

Ahmed Rıdvan

Ahmed Rıdvan

2

155

Şemsî/Derviş Şemseddin

Şemsî

1

156

Alâeddin Muhammed b. Muhammed b. Hızır el-Kâzerûnî eş-Şâfiî el-Ömerî

Alâeddin el-Kâzerûnî

1

157

İdrîs b. Hüsameddin Ali el-Bitlîsî

İdrîs-i Bitlîsî

2

158

İhtiyârüddin b. Seyyid Gıyâseddin el-Hüseynî

İhtiyârüddin

1

159

Ya‘kūb b. Seydî Ali el-Acemî el-Bursevî

Seydî Alizâde; Ya‘kūb el-Bursevî

2

160

Fatihli/Fütûhî Hüseyin Çelebi

Fütûhî

1

161

Muhammed b. Abdullah Geyveli/Güvâhî

Güvâhî

1

162

Ali b. Atiyye b. Hasan el-Hamevî es-Sûfî

Alvan

1

163

Mahmûd b. Osman b. Ali

Lâmii Çelebi

3

164

İbrâhim b. Muhammed b. İbrâhim el-Gülşenî

İbrâhim el-Gülşenî

1

165

Yûnus b. Halîl b. Muhammed el-Kastamonî

Yûnus el-Kastamonî

1

166

Şemseddin Ahmed b. Süleyman

İbn Kemâl Paşa

1

167

İshak Çelebi b. İbrâhim el-Üskübî

Üsküplü İshak Çelebi

1

168

Ârif Muhammed Efendi ez-Zeynî el-İznikî

Ârif el-İznikî; Ârif Muhammed Efendi

1

169

Atûfî Hayreddin Hızır b. Mahmûd b. Ömer

Atûfî; Merzifonî

1

170

Gıyâseddin Mansûr b. Sadreddin Muhammed eş-Şîrâzî

Gıyâseddin Mansûr eş-Şîrâzî

1

171

Pîr Mehmed bin Evrenos b. Nûreddin Zaîfî

Zaîfî

3

172

Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafâ Kocavî

Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

1

173

Muhyiddin b. Muhammed b. Yûsuf el-Halebî

Muhyiddin el-Halebî

1

174

Mirzâ Haydar b. Muhammed Hüseyin el-Çağatâî

Haydar Tilbe

1

175

Bâlâ Efendi es-Sofyavî

Sofyalı Bâlî Efendi

1

176

Süleyman b. Çerağ

Süleyman b. Çerağ

1

177

Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâil el-Amâsî

İbn İsrâil

1

178

Emre

Emre

1

179

Şücâüddin İlyas b. Îsâ b. Mecdüddin es-Saruhânî

İbn Îsâ el-Akhisârî; Saruhânî

1

180

İsamüddin Ahmed b. Mustafa et-Taşköprî

Taşköprüzâde

1

181

Muslihuddin Mustafa b. Şâban el-Gelibolî

Sürûrî

1

182

Hüsâmüddin b. Hüseyin es-Sehâbî

Hüsâmüddin es-Sehâbî

1

183

Salih b. Celâl et-Tosyevî el-Kādî

Celâlzâde Sâlih Çelebi

1

184

Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Ali Şa‘rânî el-Mısrî

İmam Şa‘rânî

10

185

Ali b. Hüsameddin b. Abdülmelik el-Müttaki

el-Müttaki

1

186

Mustafa b. Celâleddin et-Tosyevî

Koca Nişancı; Celâlzâde; Celâlzâde Tosyevî

1

187

Muhammed b. Ahmed Şâban Nidâî el-Ankravî

Şâban Nidâî; Nidâî; Nidâî Ankaravî

4

188

Bursalı Rahmî

Bursalı Rahmî

1

189

Ramazan b. Abdulmuhsin er-Rizevî el-Behiştî/Bihiştî

el-Behiştî; Bihiştî; er-Rizevî

1

190

Kınalızâde Alâeddin Ali Çelebi

Kinalızâde Ali Efendi; Kınalızâde

1

191

Muhyiddin Muhammed b. Pir Ali el-Hanefî el-Birgivî

İmam Birgivî; Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

2

192

Muslihuddin Mustafa b. Nûreddin Ahmed Filibevî

Nûreddinzâde; Filibevî

1

193

Ebü’s-Suûd Muhammed b. Muhammed

İmâdî

1

194

Abdüllatif b. Durmuş Fakîh el-Karamanî

Abdüllatîf el-Karamanî

2

195

Muallimzâde İbrâhim Azerî b. Mustafa

Muallimzâde İbrâhim Azerî Çelebi

1

196

Abdurrahman Çelebi, Kütahyalı (Germiyanlı) Fırâkî

Abdurrahman Çelebi; Kütahyalı (Germiyanlı) Firâkî

1

197

Abdülkādir b. Ahmed b. Ali el-Fakîhî

Abdulkādir el-Fakîhî

1

198

Abdünnâsır b. Abdullah el-Akşehrî

Hocazâde

1

199

Abdüllatif Çelebi b. Abdullah el-Kastamonî

Latîfî

1

200

Feridun Ahmed Bey

Feridun Ahmed Bey

1

201

Dukakinzâde, Taşlıcalı Yahyâ Bey

Dukakinzâde; Taşlıcalı Yahyâ

3

202

Muhammed b. Pîr Ahmed Çelebi el-İstanbulî

Azmî Efendi

1

203

Defterdarzâde Cemâlî

Defterdarzâde Cemâlî

1

204

Eşref Muînüddin MirzâaMahdum el-Hasan eş-Şîrâzî

Muînüddin Mirzâ eş-Şîrâzî

1

205

İbrâhim b. İsmâil b. İsmâil

İbn İsmaîl

1

206

Gelibolulu Mustafa Âlî

Mustafa Âlî

1

207

Hüseyin b. Ahmed Şîrâzî

Hüseyin Şîrâzî

1

208

Şeyhü'l-Harem Sinâneddin Yûsuf el-Amâsî

Sinâneddin el-Amâsî

1

209

Mehmed b. Mustafa el-Vanî

Vankulu; Mehmed Vanî Efendi

1

210

Nasûh b. Abdullah Akhisârî Nevâlî

Nevâlî

1

211

Ebü’l-Feyz Feyzullah b. Mübârek el-Hindî

Feyzî el-Hindî

1

212

Mustafa Çelebi b. Muhammed Cinânî el-Bursevî

Mustafa Bursalı Cinânî

2

213

Sûdî el-Bosnevî

Sûdî

1

214

Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ârif ez-Zîlî es-Sivâsî

Şemseddin es-Sivâsî

3

215

Mustafa Âlî b. Ahmed b. Abdülmevlâ el-Gelibolî

Gelibolulu Mustafa Âlî

3

216

Seyfullah Kāsım b. Seyyid Nizameddin Ahmed el-Hamidî

Seyyid Nizamoğlu

2

217

Şem‘ullah Mustafa b. Muhammed el-İstanbulî

Şem‘i Efendi

8

218

Muhammed Muhyiddin Gülşenî

Muhyî Gülşenî

1

219

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kārî

Ali el-Kārî

6

220

Ömer b. Abdülvehhâb b. İbrâhim el-Halebî el-Urdî

Urdî

1

221

Adlî/Hasan Adlî Efendi, Hasan Adlî el-İştîbî

Adlî; Hasan Adlî Efendi

1

222

Zeynüddin Muhammed Abdürraûf el-Münâvî

Zeynüddin el-Münâvî

1

223

Abdülvehhâb b. Abdullah/b. Muhammed el-Ğamrî el-Ezherî

Gamrî

1

224

Mehmed Muizzüddin Efendi

Mehmed Muizzüddin Efendi

1

225

Muhammed Es‘ad b. Hoca Sa‘deddin

Hocazâde Şeyhulislam Muhammed Es‘ad Efendi

1

226

Kādî Üveys b. Muhammed el-Üskübî

Alaşehirli Veysî; Üveysî

4

227

Aziz Mahmûd b. Fazlullah b. Mahmûd el-Üsküdarî Hüdâyî

Aziz Mahmud Hüdâyî

4

228

İsmâil Rusûhî b. Ahmed el-Ankaravî el-Mevlevî

İsmâil Rusûhî Ankarâvî

1

229

Muhammed Atâullah b. Yahyâ b. Pîr Ali

Nev‘izâde Atâî

2

230

Emîrî

Emîrî

1

231

Ömer Fuâdî Kastamonî

Ömer Fuâdî

2

232

Yahyâ b. Muhammed b. Mustafa et-Tireviî

Bostanzâde; Bostanzâde Yahyâ Efendi

1

233

Taceddin b. Zekeriyya b. Sultan el-Osmânî en-Nakşibendî

Taceddin en-Nakşebendî

1

234

Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî

Abdülhak ed-Dihlevî

1

235

Muhammed b. Ali b. Muhammed es-Sıddîkî

İbn Allân

1

236

Osman b. Mustafa et-Tarsusî

-

1

237

Mehmed b. Receb Rûmî

Beykozlu Mehmed Dâî

1

238

Muhammed Bâkır b. Muhammed Takī b. Maksûd Ali el-Meclisî eş-Şiî

Meclisî

1

239

Muhammed b. Osman el-Konevî en-Nâilî

Nâilî; Nâlî Mehmed

2

240

Receb b. Ahmed el-Âmidî el-Bursevî

-

2

241

Molla Muhsin Muhammed b. Murtazâ b. Mahmûd Feyz-i Kâşânî

Feyz-i Kâşânî

1

242

Mustafa b. Ömer b. Muhammed el-Üsküdârî

-

1

243

Himmet Efendi b. Ali el-Boluvî

Himmet Baba/Efendi

1

244

İshak b. Hasan b. Muhammed el-Yemenî

-

1

245

Muhammed b. Ali el-Malatî el-Halvetî Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

1

246

Kāsım b. Sadullah el-Halebî el-Hânî

Kāsım el-Hânî

1

247

Muhammed b. Ali en-Nisârî

Muhammed en-Nisârî

1

248

Derviş Ahmed b. Lutfullah es-Selânikî

Müneccimbaşı

1

249

Şeyhülislam Feyzullah Efendi; Feyzullah b. Muhammed el-Erzurûmî

Şeyhülislâm Feyzullah Efendi; Feyzullah Efendi

1

250

Muhammed b. Ahmed b. İbrâhim el-İmâdî

İmâdî

1

251

Yûsuf b. Abdullah Rehavî/er-Ruhavî

Nâbî

1

252

Yûsuf Nesîb el-Konevî

Nesîb Dede

2

253

Muhammed b. Abdullah el-Kayseri er-Remzî

Remzî

1

254

Mustafa b. Muhammed Turhal Şeyhi et-Tokatî

Turhal Şeyhi

2

255

Ahmed b. Ebû Bekir b. Rıdvân es-Samakovî el-Keşfî

Keşfî

1

256

Muhammed Murâd b. Ali b. Dâvûd b. Kemâleddin el-Buhârî

Murâd Buhârî

1

257

Hüseyin Murtazâ b. Seyyid Ali el-Bağdâdî

Nazmizâde; Nazmizâde Murtazâ Efendi

1

258

İbrâhim el-Fıtrî

Fıtrî

1

259

Osmanzâde Ahmed Taib

Osmanzâde; Taib Ahmed

2

260

Seyyid Mehmed Emrullah Çelebi

Emirî; Emrullah Çelebi

1

261

İsmâil Hakkı b. Mustafa el-Celvetî el-Bursevî

İsmâil Hakkı el-Bursevî; Bursevî

4

262

Abdülganî b. İsmâil b. Abdülganî ed-Dımaşkī en-Nablusî

en-Nablusî

2

263

Ahmed Hurşid; Mürşidî Diyarbekrî

Diyarbakırlı Mürşidî

1

264

Rızâediîn Mustafâ b. Ali en-Nakşibendî

Dülgerzâde; Neccârzâde

1

265

Abdülbâki b. Muhammed La‘lizâde

La‘lizâde

2

266

Hâtem Ahmed Efendi b. Akovalı Osman Şehidî

Akovalızâde; Hâtem Ahmed Efendi

2

267

Muhammed Saîd b. Halîl; Mehmed Saîd Efendi

Halif Efendizâde; Kara Halilzâde

1

268

Mehmed Ârîf b. Mehmed

Kadızâde Mehmed ârif Efendi

1

269

Abdullah b. Muhammed el-Kâşgarî et-Türkistânî

Abdullah Kâşgârî; Nidâî

1

270

Ebû Saîd Muhammed b. Muhammed b. Mustafa b. Osman el-Konevî el-Hâdimî

Hâdimî

4

271

Mustafa b. İbrâhim en-Nakşebendi el-Gelibolî

Mustafa el-Gelibolî

1

272

Halil Naîmüddin-i Temeşvârî

Naîmî; Naîmüdin Temeşvârî

1

273

İbrâhim b. Abdullah b. İbrâhim Babadâğî

Babadâğî

1

274

İbrâhim Nihâlî b. Süleyman Halîfe Kisedarî

Nihâlî

1

275

İbrâhim Hakkı b. Osman el-Erzurûmî el-Fakîrî

İbrâhim Hakkı Erzurûmî

1

276

Urfalı Ömer Nüzhet Efendi

Nüzhet; Ömer Nüzhet; Urfalı Ömer

1

277

Abdurrahman b. Abdülkerîm el-Medenî el-Kādirî el-Ensârî

-

1

278

Kösec Ahmed Efendi et-Trabzonî

Kösec Ahmed Efendi

1

279

Müstakimzâde Süleyman b. Muhammed Emîn

Müstakimzâde

4

280

Ebü’l-Feyz Muhammed b. Muhammed Murtazâ ez-Zebidî

el-Murtazâ; Ebü’l-Feyz Murtazâ ez-Zebîdî

1

281

Sünbülzâde Muhammed Vehbî Mar‘aşî

Sünbülzâde

1

282

Şeyh Ömer Efendi Ruscuklu

Zarîfî; Zarîfî Ömer Baba/Efendi; Ruscuklu Ömer Baba

1

283

Esrâr Dede

Esrâr Dede

1

284

Edîb Muhammed Emîn

-

1

285

İsmâil Müfîd Efendi b. Ali el-İstanbûlî

İsmâil Müfîd Efendi

1

286

Ahmed Şevkî b. Abdullah

Ahmed Şevkî

2

287

Mirzâ Habîbullah b. Mirzâ Muhammed Alî-yi Gülşen

Kaânî-i Şîrâzî

1

288

Muhammed Rüstem Râşid Sivasî

Rüstem Efendi

1

289

Ahmed b. Hüseyn el-Beyrutî el-Bedrân

-

1

290

Hüseyin Hüsnü

-

1

291

Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi

Yozgatlı Mustafa Efendi

1

292

Ahmed Rif‘at

-

1

293

Yûsuf Sıdkî el-Mardinî

Yûsuf Mardinî

1

294

Prevezeli Abidin Paşa b. Ahmed Dino

Abidin Paşa

1

295

Ahmet Muhtar Giritli

Ahmet Muhtar

3

296

Kemalpaşazâde Mehmed Saîd

Kemalpaşazâde; Saîd; Mehmed Saîd

4

297

Ali Kemal

-

1

298

Abdurrahman Şeref

-

1

299

Ali Nâzımâ

-

1

300

İbnülemin Mahmud Kemâl İnal

İbnülemin

1

301

Fethullah b. Muhammed Emîn b. Sadreddin eş-Şirvânî

-

2

302

Ali Halife b. Muhammed Antalyavî

-

1

303

Seyyidî Efendi Celvetî el-İzmitî

Seyyidî

1

304

Rif‘at Tevfik

-

1

305

Muhammed Emîn b. Muhammed Esad el-Ayıntâbî

Muhammed Emîn el-İstanbulî; Hacı Emin Efendi

1

306

Mustafa Râkım Efendi

-

1

307

İzmirli Dük/Dok

-

1

308

Aziz Beyzâde Hüseyin Zeki

Hüseyin Zeki

1

309

Şeyh Vasfî Efendi

Vasfî Efendi

1

310

Hüseyin Tevfik b. Muhammed Hamdi

Hüseyin Tevfik

1

311

Mehmed Reşid

-

1

312

Abdullah Hüseyin Bey

-

1

313

Zeynizâde Mehmet Hâzık

Zeynizâde Hâzık

2

314

Doktor Miralay Hüseyin Remzi

Hüseyin Remzi

3

315

Muhammed b. İbrâhim

-

1

316

İhvân-ı Safâ

İhvân-ı Safâ

2

317

Aydınlı Müridî

Mürîdî

1

318

Boyacıoğlu

Boyacıoğlu

1

319

Ebü’l-Kāsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî

Râgıb el-İsfahânî

1

320

Ebü’l-Vefâ Mahmûdü’d-Devle el-Emîr Mübeşşir b. Fatik el-Âmirî

İbn Fatîk; Ebü’l-Vefâ

1

321

Yahyâ b. Halil Çoban el-Burgazî

Yahyâ Burgazî

1

322

Hüseyin b. Muhammed el-Kâşânî

İmam Kâşânî

1

323

Şemseddin Muhammed b. Mûsâ b. en-Nu‘mân et-Tilimsânî

Şemseddin et-Tilimsânî

2

324

Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal

1

325

Muzaffer b. Osman el-Bermekî el-Münşî

Hızır el-Münşî

1

326

Esad b. Ahmed el-Bursevî

Esad Bursevî

1

327

Ebü’l-Ulâ Nâsırüddin Ali b. Süleyman

Ebü’l-Ulâ Nasîrüddin Ali

1

328

Firdevsî-i Osmânî

Firdevsî-i Osmânî

1

329

Ebû Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

Ebu Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

1

330

Amasyalı Hızrî

Hızrî

1

331

Uzlet

Uzlet

1

332

Hilmî

-

1

333

Yûsuf Vedâdî

Yûsuf Vedâdî

1

334

Abdurrahman İsmâil Efendi

-

1

335

Ali Rıza

-

1

336

Ahmed Şem‘î

-

1

337

Hilmizâde İbrâhim Rif‘at

Hilmizâde İbrâhim

1

338

-

-

1

339

Şihâb-Râsih (Muharrirleri)

-

1

340

Ömer Âdil

-

1

341

Hamdullah Rifatzâde Ahmed

-

1

342

Babanzâde Mustafa Zihni Paşa

Zihni Paşa

1

343

Mehmed Hayrullah Taceddin

Hayrullah Tâceddin

1

344

Halil Efendi

-

1

345

Mustafa Bey

-

1

346

Mahmûd

-

1

347

Ahmed et-Trabzonî

-

1