Âdâbü'n-nüfûs

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Risâle fi'l-ahlâk
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01101-005
Varak Numarası: 
59b-103b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdülkadir Ahmed Ata, Beyrut: Dârü'l-Cil, 1987.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Mehmet Zahit Tiryaki, İstanbul: Hayy Kitap, 2011.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kitapta "Ey kardeşim!" hitabıyla başlayan ahlâkî tavsiyeler yer almaktadır.

Konu Başlıkları: 

Kulun Allah’la ilişkisi, nefsin yönetimi, dil ve kalp arasında, kalbin yönetimi, korku ve hüzün, Allah’ı murakabe etmek, adalet ve fazilet, arınma ve amel, kendileriyle iyilik talep edilen hasletler, imtihanlar ve tercih, tevbeye yaklaşmak ve tevbeden uzaklaşmak, amelsiz bilgi amele vesiledir, övme ve yerme, kesin bilgi ve gurur, gaflet ve uyanıklık, kurtuluş bilgisi, irade-doğruluk-heva, işaret ve alâmetler, korku ve özlem nimeti, Allah için yapılan amelin mertebeleri, selefî tavır, hikmet incileri, marifet pınarları, tevekkülün hakikatleri.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.