Ahlâku hameleti'l-Kur'ân

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Ahlâku ehli’l-Kur’ân
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Aşir Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00277-002
Varak Numarası: 
35a-66b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Amru İbn Abdüllatif, [y.y: y.y.], 1987.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Alimlerin Ahlâkı, trc. Seyfullah Yücel Erdoğmuş, İstanbul: İnsan Yayınları, 2006.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kur'ân'ı öğrenmenin ve öğretmenin âdâbı âyet, hadis ve rivâyetlerle anlatılmaktadır.

Konu Başlıkları: 

1. Bab: Hameletü’l-Kur’ân başlığıyla hadisler nakledilmektedir.
2. Bab: Kur’ân-ı Kerîm öğrenmenin ve öğretmenin fazileti.
3. Bab: Kur’ân dersi için mescidlerde bir araya gelmek.
4. Bab: Ehl-i Kur’ân’ın ahlâkı.
5. Bab: Kur’ân’ı Allah rızası için okumayanların nitelikleri.
6. Bab: Kur’ân için oturma ve ders verme esnasında uyulması gereken usül.
7. Bab: Kıraat dersi alanın takınacağı tavır.
8. Bab: Kur’ân tilâveti esnasında mutlaka bilinmesi gereken edepler.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Orhan Çeker, “Âcurrî”, DİA, 1988, I, 329; Seyfullah Yücel Erdoğmuş, “Âlimlerin Ahlâkı” İstanbul: İnsan Yayınları, 2006.