Bed'ü men enâbe ile'llâh azze ve celle

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01101-002
Varak Numarası: 
18b-24b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdülkādir Ahmed Atâ, Vesâyâ içinde, Beyrut: [y.y.], 1986.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Muhammed Coşkun, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2012.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Allah'a tevbe eden; O'na ve O'nu razı edecek amellere yönelen kişinin ilk yapacağı Allah'ı, vaad ve vaîdinî bilmek, nefsini ve kötü isteklerini tanımak, ahireti tanımada nefsinin zaaflarını bilmek ve nefsini Allah'ın emrettiği şekilde terbiye etmek ve ona Allah sevgisi yolunda istikamet vermektir. Bu cümleye dair olan kitap tasavvufî bir üslûpla işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Kitabın konuları; Allah’a dönüşün başlangıcı, marifetullah, nefsin huyları, nefis terbiyesine azmetmek, hidayetin başlangıcı, nefsin aldatmacası, tevbede sadakatin belirtileri -hüzün ve korku, şükür-havf ve recâ-tevbe ehli kimselerin makamlarının yüceliği şükür ehlinin sadakat belirtileridir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.