Bostânü'l-ârifîn

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, 1325.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Tenbihü’l-gafilin; Bustanü’l-arifin, trc. Abdülkadir Akçiçek, I-II, İstanbul: Milli Gazete, 1997.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tenbîhü'l-gāfilîn ile benzer bu eser de vaaz ve nasihat kitabı olarak ahlâkî konuları ele alır.

Konu Başlıkları: 

1.-5. Bab: İhlas; Ölüm korkusu ve şiddeti; Kabir azabı ve şiddeti; Kıyamet gününün dehşeti; Cehennem ve elinin durumları
6.-10. Bab: Cennet ve ehlinin durumları; Allahu Teala’nın rahmetini ummak; Emr-i bi’l-marûf nehy-i ani’l münker; Tevbe; Tevbenin sonunun olmaması
11.-15. Bab: Ebeveynin hakları; Evladın ebeveyn üzerinde hakları; Sıla-i rahim; Komşuluk hakkı; İçki içmekten kaçınma
16.-20. Bab: Gıybet; Nemime; Kased; Kibir; Karaborsacılık (ihtikar?)
21.-25. Bab: çok gülmeden kaçınmak; Öfkeyi yenmek; Hıfzı’l-lisan; Hırs ve doyumsuzluk; Fakirlerin fazileti
26.-30. Bab: Dünyaya aldanmak; Bela ve şiddete sabır; Musibete sabır; Abdestin fazileti; Beş vakit namaz
31.-35. Bab: Temizlik; Ezan ve kamet; Cumanın fazileti; Camilere hürmet; Sadakanın fazileti
36-40. Bab: sadakanın faydaları; Ramazan ayının fazileti; (Muharrem ayının) on günün(ün) fazileti; Aşure gününün fazileti; Nafile –tevettu’- oruç
41-45. Bab: Yakınlara nafaka vermek; Yetimlerin mülküne riayet; Yetime ihsanda bulunmak; Zina; Faiz yemek
46.-50. Bab: Günahlara dair; Zulüme dair; Şefkat ve merhamet; Allah korkusu; Allah’ı anmak
51-55. Bab: Dua; Tesbih; Peygamber Efendimiz’e salavat; Kelime-i Tevhîd; Kur’an’a saygı
56-60. Bab: İlim talep etmenin fazileti; İlimle amel; Şükür; Kazancın fazileti; Kazancın afeti ve haramdan kaçınmak
61-65. Bab: Yemek ikramının fazileti; Güzel Ahlâk; Allah’a tevekkül; Vera; Hayâ;
66-70. Bab: Amellerin niyete göre olması; Haccın fazileti; İlim yolculuğunun fazileti.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İshak Yazıcı, “Semerkandî, Ebü’l-Leys”, DİA, 2009, XXXVI, 473-475.