Dekāiku’l-ahbâr ve hakāiku'/hadâiku’l-i‘tibâr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Efgani Şeyh Ali
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00060-001
Varak Numarası: 
1-25 vr.
Hattat/Müstensih: 
Abdülbârî
Yazma Kayıt Yeri: 
Kahire
Yazma İstinsah Tarih: 
1229H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
İstanbul: el-Hac Muharrem Efendi Matbaası, 1300.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Tercüme-i dekaikü’l-ahbar [ve hakaikü’l-i’tibar] ve metn-i dekaikü’l-ahbar [ve hakaikü’l-i’tibar], İstanbul: Matbaa-i Arif, 1320.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser, vaaz, nasihat ve zikir türünden bir ahlâk kitabıdır.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ali Yardım, “Kudâî”, DİA, 2002, XXVI, 309-310.