ed-Dürretü’l-yetîme

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Yetîmetü’s-sultân
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02075-002
Varak Numarası: 
34b-58b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Emir Şekib Arslan, Beyrut: Darü’l-Muktebes, 2014.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
İslâm Siyâset Üslûbu içinde, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Yetîmetü’s-sultân olarak da bilinir. Hikmetli sözler ve ahlâkî öğütler içerir.

Konu Başlıkları: 

1. İnsan ve eksikleri, 2. Konuşma ve dinleme sınavları, 3. Zaman ve insanlar, 4. Müminlerin emirinin değeri konuları yer almaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İslam Siyaset Üslûbu, Vecdi Akyüz, Dergâh Yayınları, 2004.