ed-Düstûr meâlimü’l-hikem ve me’ŝûru mekârimi’ş-şiyem

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1981.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Daha önce Resûlullah (s.a.v.)’in hadislerini Şihâb adlı eserinde bir araya getirdiği ve bazı dostlarının (ihvân) Hz. Ali’nin sözlerini bir araya getirmelerini istediğini, bunun üzerine Hz. Ali'nin belagatına, hikemiyatına, mev‘izalarına, âdâbına, cevaplarına, dualarına, münâcâtına, şiir ve temsillerine dair sözlerini dokuz babda bir araya getirdiğini söyler.

Konu Başlıkları: 

1. Bab: Hikmetlerinin faydalarına dair kendisinden rivayet edilenler.
2. Bab: Dünyanın zemmi ve ondan el etek çekme (zühd).
3. Bab: Mev‘izalara dair kendisinden rivayet edilenler.
4. Bab: Öğüt ve yasaklara dair kendisinden rivayet edilenler.
5. Bab: Sorulara cevapları ve sorularına dair rivayet edilenler hakkında.
6. Bab: Tam anlaşılmayan sözlerine dair rivayet edilenler.
7. Bab: Nadiren olan sözlerine dair rivayet edilenler.
8. Bab: Münâcât ve duaları.
9. Bab: Bize ulaşan şiirleridir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ali Yardım, “Kudâî”, DİA, 2002, XXVI, 309-310.