el-Ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Risâle fi'l-Ahlâk
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Nuruosmaniye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04894-014
Varak Numarası: 
68a-69b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
“İbn Sînâ’nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlâk Risâlesi” çev. Bekir Karlığa.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ahlâk felsefesine dair bu eserde nefsin kuvveleri bunların fazilet ve rezîletleri açıklanmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-4. Ameli hikmet, hikmetin faziletleri, hilekarlığın kötülükleri, aptallığın altında yer alan kötülükler.
5-9. Yiğitliğin faziletleri, yiğitliğin; köpürme ve korkaklığın altında yer alan kötülükleri, iffetin altında yer alan kötülükler, şehvetin eksikliği ve açgözlülüğün içinde yer alan iffetin altındaki kötülükler gibi konular bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Bekir Karlığa “İbn Sînâ’nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlâk Risâlesi” Eser, Atatürk Kültür ve Tarih Kurumu yayınlarından Erdem Dergisinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, 1999, XX, 319-322.