el-Edebü’l-müfred

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut, Âlemü'l-Kütüb, 1984.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
el-Edebü'l-müfred, Müslüman Ferdin Edeb ve Ahlâkı, trc. Ramazan Sönmez, Konya: Konevi Neşriyat, 2009.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Altı yüz kırk dört bab içinde Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek, dua, beddua, misafirlik, aile, ayıp örtmek, tembellik, isimler, soy temizliği, fal, aksırma vb. konularda âdâb-ı muaşerete dair hadisler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları: 

Anne babaya iyi davranmak, ana baba hakkı ödemek, ana babaya karşı gelmek, onlara karşı gelmenin cezası, ana babaya karşı gelinmez, sevgi veraset yoluyla kazanılır, sıla-i rahim, sıla-i rahimi terk edenin günahı, sılaya aynısı ile karşılık veren gerçek erdemli kişi değildir, kızların bakımını üstlenmek, merhamet yüz parçadır, merhamet etmeyene merhamet edilmez, komşusu aç iken tok olunmamalı, çorbanın suyu çoğaltılır ve komşulara dağıtılır, komşuların en hayırlısı, komşunun şikâyeti, iyi ve kötü kimselere iyilik etmek, bir yetimin geçimini temin etmenin fazileti, çocuğu ölenin fazileti, kölelere iyi davranmak, kadın evinden sorumludur, iyiliğe iyilikle karşılık vermek, her iyilik bir sadakadır, müslüman müslüman kardeşinin aynasıdır, caiz olmayan eğlence ve şakalar, insanları affetmek ve kusurlarına hoşgörü, tebessüm etmek, istişare etmek, dönünce bütün vücuduyla dönmek, insanlar arasında sevgi, ülfet, şakalaşmak, güzel ahlâk, gönül zenginliği, cimrilik, kıskançlık, salih kişi için hayırlı mal, malından emin olan kimse, gönlün hoş olması, üzgün ve tasalı kimseye yardım etmek gerektir, ahlâkını güzelleştirmek için Allah'a dua eden kimse, çok lânet edenler, dedikoducu laf taşıyan kimse, insanları ayıplayanlar, fazla övmek, ziyaret etmek, bir topluluğu sevip de onların derecesine ulaşamayan kimse, büyük kimsenin üstünlüğü, küçüklere merhamet etmek, hayvanlara acımak, insanların eziyetlerine sabreden kimse, insanların arasını düzeltmek, yerine getiremeyeceğin bir şey hakkında kardeşine söz verme, develer sahibi için izzettir, bedevileşmek, köylerde oturan kimseler, akarsu kenarlarındaki yaylalarda oturmak, sır saklamayı ve ahlâklarını öğrenmek için herkesle oturan kimse, işlerde sabır ve ağırbaşlılık, işlerde müsamaha, azgınlık ve taşkınlık, hediye kabul etmek, utanmak, sabah kalkınca nasıl dua edilmeli, kendinden başkasına dua etmek, dua ederken elleri kaldırmak, Hz. Peygamber'in duaları vb.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.