el-Edebü's-sagīr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ahmed Zekî Paşa, Kahire: Matbaatü’l-Cemaliyye, 1330.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
İslâm Siyâset Üslûbu içinde, trc. Vecdi Akyüz, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Aklın edebe ihtiyacı, nefis terbiyesi, din ile akıl ilişkisini öğüt, vecize ve hikemiyat ile işlemiştir.

Konu Başlıkları: 

1. Bölüm: Dürretü’l-yetime; insan ve eksikleri, konuşma ve dinleme sınavları, zaman ve insanlar, müminlerin emirinin değeri.
2. Bölüm: Hikem, din, âhiret, dünya, günah/tevbe, akıl/düşünce, sonuç/zafer, iyilik/iyi davranış, doğruluk, konuşmak/dinlemek, kibir/tevazu, dostluk/sevgi/düşmanlık/kin, kusur, nankörlük, mal, yöneticiler, danışma/görüş, elçi, değişik konular.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bkz. "İslam Siyaset Üslubu", Vecdi Akyüz, Dergah Yayınları. Fazıl Ahmed Paşa 01589-0076 (262-271 vr.) nr. nüshada verilen eser İbnü'l-Mukaffa'nın ilgili eserinin Farsça tercümesidir. Eser hakkında bilgi için bu nüshadan da istifade edilmiştir.