el-Ferec ba‘de'ş-şidde

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Yasin Muhammed Sivasi, Dımaşk: Dârü'l-Beşair, 1992.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Sıkıntıdan Kurtuluş = el-Ferecu ba’de’-ş-şidde, trc. Yıldız Alkan, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde sıkıntıdan kurtulma yolları hakkında hadisler (sahabe kavli de dahil) ve Hasan-ı Basrî, İbrâhim et-Teymî gibi tâbiînden haberler, sûfîlerden örnekler ve hikmetler derlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Yüce Allah'ın feraha çıkarmasını beklemek ibadettir, Allah'ın fazlından isteyin, Allah'tan korkup yalnızca O'na sığınana bir çıkış yolu vardır, tevbe ederek feraha erme, tevekkül yeter, eziyet çektiğin vakitler hata işlediğin vakitleri yok eder, dünyanın endişelerinden sabırla çık, geçim darlığını insanlara değil Allah'a arz ederek yardım beklemek, rahatlık ile dert birbirine yakındır, zorlukla birlikte kolaylık vardır, tesbih çekmek, peygamberlerden örnekler, sıkıntılara karşı dua, ölümü çokça anmak.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.