el-İhlâs ve'n-niyet

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. İyad Halid Tıba', Darü'l-Beşair, 1413.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde İhlas ve Niyet=el-İhlâs ve'n-niyye, trc. Yusuf Özbek, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2006.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hz. Peygamber ile Hz. Ali, Ömer b. Abdülazîz, Ebû Hazım, İbn Muhayriz, İbrâhim b. Edhem, Fadâle b. Ubeyd, İbrâhim b. Eş‘ab, Bilâl b. Sa‘d, Fudayl b. İyâz vb.den rivâyetler ve kıssalarla ihlâsın nasıl olacağı, ihlâslı kimsenin mükâfatları işlenmektedir.

Konu Başlıkları: 

1-5. Ne mutlu muhlislere, Allah'tan başkasının teşekkürünü istemeyeceğiniz salih amel, takvayla yapılan amel azalmaz, ibadetlerinde ihlâslı olana ne mutlu, icabet ihlâsa bağlıdır.
6-10. Hitabın kötüsü, amelin kabulü için amelinizde samimi olun, insan, diğer insanların gözünde salih amel yapar, kul Allah'ı kabul ettiğinde Allah da onu kabul eder, hangi amel daha faziletlidir?

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, “İbn Ebü’d-Dünyâ”, DİA, 1999, XIX, 457-462.