el-Kasd ve’r-rücû‘ ilallâh

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Hüseyin Kuvvetlî, et-Taaavvufü’l-aķlî fi’l-İslâm, Beyrut, 1978.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hakkı Arayanlara Nasihatler, trc. Muhammed Coşkun, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2011.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Allah'ı ilm-i yakin ile bilme, âhiret yolunun bilgisini edinme, Allah'a tam olarak onun istediği gibi yönelme gibi konular ele alınır. Konular sorular ve cevaplar şeklinde işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

1-17. Tevbenin ve Allah’a yönelmenin başlangıcı, fetret (gevşeklik), nefis muhasebesi ve hevanın kalpten temizlenmesi, düşmana (şeytana) karşı müdafaa ve muhalefet, vera‘, zühd, zühdün farziyeti ve zühdü bozan şeyler, hayata karşı zühd (hayattan el etek çekme), insanlardan, makam mevki ve şan şöhretten uzaklaşma ve insanların zühd dereceleri, üzülmeye ve yerilmeye layık yönleri ile dünya, akıl ve özellikleri, sadakat, sadık insan, ihlâs, riya, kişinin kendi amelini beğenmesi: ucûb, ibadetten mutluluk duymak,
18-34. Şükür, sabır, rıza, marifetin kalbe doğması, marifet, itibar, kalp temizliği, hikmet, kalbin itikadı, nefsin vesvesesi, hüzün, Allah’ın kuluna olan muhabbeti, muhabbetullah ehlinin Allah korkusu, murakabe, haya, zerafet ve Allah korkusudur.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.