el-Lü‘lüiyyat fi'l-mevâiz

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04801-011
Varak Numarası: 
165-264 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0610H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ahlâk/tasavvuf konuları hadis, sûfî sözleri, şiir ve hikâyelerle açıklanmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-6. Bab: Marufun zikri, kardeşliğin yayılması, mümini sevindirme ve ihtiyacını giderme, misafirlik ve fazileti, insanların sofrasındayken çekinme ve ihtiyacından vazgeçme, sıla, sıdk ve fazileti, dilencilik ve dilenciyi azarlama, kardeşlik, onların hakları ve çeşitli hikâyeler.
7-12. Bab: Uzlet, vahdet, halvet, düşmanlığı terketme ve anlaşmanın fazileti, hayır sahiplerinin birbirleri için yazdıkları, tevazu ve kibir, emir ve meliklerin tevazuu, ölüm anında takva.
13-18. Bab: Faziletler ve arzular, tevbe ve istiğfar, emr bil-maruf nehy ani’l-münker, ölüm ve sekerat, veciz hikmetler, hastalık hakkında haberler.
19-24. Bab: Cihad, mirasçılara malın ibrazı, kabirler ve ehli, zikrullahın fazileti, Allah korkusundan ağlamak, kıyamet ve kıyamet korkusu.
25-30. Bab: Riya ve ihlâs, arzuların terki, hırs ve kasrü’l-emel, müslümanlara ihtimam ve şefkat, nefs ve hevesleriyle mücahede, zulüm ve kınama,
31-36. Bab: Muhabbet, buğz ve Allah için nasihat, ölen kişiye dua etmek, cehennemin vasıfları, cennet ve vasıfları, mezalim, haddi aşma,
37-42. Bab: Âlimlerin emirlere göre makamı, takat ve menazil, nikah ve zifaf, selamet, afet ve riyasetin terki, mümine hürmet ve ona kendine olduğu gibi muhabbeti, ihtiyarlar ve gençler
43-48. Bab: Boğularak ölüm ve feha ile ölüm, fitne, farklı hikmetler, istisga, aff, -tevbe ve pişmanlık.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İlyas Üzüm, “Mekhul b. Fazl en-Nesefî”, DİA, 2006, XXXII, 570-571.