el-Vesâyâ

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Reşid Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01218-001
Varak Numarası: 
1a-3b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Mürîdler ve Allah’ı anlamak isteyen ve yolun başında olanlar için tavsiyeler yer alır.

Konu Başlıkları: 

Farz ve sünnetleri yerine getirmenin gereği, bid‘at ve fitnelerden sakınmanın gereği, güzel ahlâkla amel etme, teallüm ve teyakkun, gereği gibi telkinler şeklinde devam etmektedir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdâdî: Hayatı, Eserleri ve Mektupları, İstanbul: Sönmez Neşriyat, 1969.