en-Nesâihu’d-dîniyye ve’n-nefehâtü’l-kudsiyye li-nef‘i cemîi’l-beriyye

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Bağdatlı Vehbi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00614
Varak Numarası: 
66 yk.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdülkādir Ahmed Atâ, Kahire: [y.y], 1965.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hakkı Arayanlara Nasihatler, trc. Muhammed Coşkun, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2010.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ümmetin ihtilâfları, zâhidler topluluğunun üstünlükleri, malın en büyük fesat sebebi olması, kanaat, tevazu, aklın şerefi gibi konularla dünyaya meyledip âhireti ve dinî ihmal etmemek için öğütlerin bulunduğu eser aynı zamanda otobiyografi olarak da görülür. Gazzâlî'nin el-Munkız mine'l-dalâl adlı eserine kaynaklık etmiştir.

Konu Başlıkları: 

Dinde takvanın ve fesadın belirtileri, mümkün olduğunca hayır biriktirmenin gerekliliği, malın fesadın sebepleri içerisinde önemli bir yere sahip oluşu, kanaat ve tevazu, helâl, iktisad/ tutumluluk, cimrilik, uzlet, dünya musibetleri ile mutlu olmak, ibadet ve diğer itaat fiilleri esnasında şeytanın hileleri, amellerle övünme, kibirin tedavisi, nefsin iyice arındırılması, aklın ve uzuvların sorumlu olduğu farzlar, kalbin ve uzuvların gözetimi, nefs-i emmare, Allah'ın mirlerini ihlal etmeye götürür, iyilik ehli arasındaki derece farkları, faydalı ilim öğrenmeye niyet, aklın şerefi, Allah'ın azı olduğu şeyleri yapanlar, Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapanlar, kalbin ve bedenin huşûsu, orucun tashihi, farzlardaki kusurlarımızın telafisi için nafile ibadetin gerekliliği, günahların affı için amel etmenin gerekliliği, günahlardan tevbe etmenin gerekliliği, duanın gizli ypılmasının gerekliliği, duayı kalp ve dil ile yapmak, Kur’ân'ı tedebbür ile okumak, haram maldan arınmak, haram karışmış maldan uzak durmak için şüpheli şeylerden uzak durmak, malı sahih niyetle harcamak, büyük küçük her nimete şükretmek, ilmî gelişimin tashihi, iyilikleri gizlice yapmak, övgülerin tehlikeleri, kınanmaya razı olmanın fazileti, kalbin titizlikle incelenmesi, kalbin itaati ile Allah'a yakınlaşmak, ilmin afetleri, iyilikleri gizli yapma ve şöhretten uzak durma.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.