er-Rızâ anillâh bi-kazâih

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
er-Rızâ anillah ve's-sabr alâ kazâih
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Laleli
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03664
Varak Numarası: 
16-24 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
Dımeşk
Yazma İstinsah Tarih: 
0633H
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ziya el-Hasan es-Selefi, Bombay: Darü's-Selefiyye, 1410.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Rızanın ne olduğu, razı olanların halleri, cennetteki halleri ve sevabına dair hadisler, Hz. Îsâ'dan haberler, tavsiye ve hikâyeler işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Bab başlıkları olarak tasnif edilmemiş olan eserde şu konular vardır: Müminin her hali hayırdır, sabır rızadır, Allah'ın kazasına bırakmak, Allah'ın kazasına rıza gösteren kişiye muhabbeti, razı olan kullara cennetten nur vardır, Allah'ın en sevdiği amel rızadır, ömer b. Abdülazîz'in Allah'ın kazasına muhabbeti, Allah'tan razı olmaya örnekler, razı olanların söz ve halleri, razı olanlar daha yukarısını ister mi?, kul ne zaman rızaya ulaşır?, Allah'tan razı olanlar kimlerdir?, razı olanların âhiretteki en üstün mertebesi, razı olanlardan hikâyeler, ömer b. Hattab'dan rıza konusunda rivayet edilenler, rıza ehlinin âhiretteki durumdan, sabır ehli misin rıza ehli misin?, sırattan en çabuk geçecek insan, dünyada en güzel hayat rızadır, kıyamette rahman'ın komşuları kimserdir?, hangi kulun günahı en büyüktür?, eli rızanın hallerine dair zayıf rivayetler, hangi amel daha faziletlidir, merhamet edilen ümmet, kuvvetli mümin hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir, Allah'ın sana verdiğine rıza göster bu zenginliktir, Allah'ın kuluna muhabbeti, imanın zirvesinde 4 şey, rıza ehlinin tavsiyeleri, yakin ve rızada ferahlık, kulun dünya ve âhiretine yetecek üç şey, verânın zühddeki yeri vb.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.