es-Saâde ve’l-hücecü’l-aşere

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Risâle fi's-Saâde; Risâletü'l-hüceci'l-aşere
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Nuruosmaniye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04894-087
Varak Numarası: 
430b-435b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Fatih Toktaş, Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna İlişkin On Delil, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Mutluluk ve İnsan Nefsinin Cevher Olduğuna İlişkin On Delil, trc. Fatih Toktaş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ahlâk ile metafizik arasındaki ilişki, insan nefsi, saâdet ve gök cisimleriyle ilişkileriyle açıklanmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-5. Mutluluk ve insan nefsinin cevher olduğuna ilişkin on delil, nefsin bozulmayı kabul edemeyeceği hususunun açıklanması, gök kürelerinin akıllı varlıklar olduğu iddiasının temelleri, bedenden ayrıldıktan sonra nefsin durumu, mutluluğa götüren yollar ve buna karşı olan durumun açıklanması konuları vardır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, 1999, XX, 319-322.