Esâsü’l-ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Tercüme-Derleme
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Âlim Matbaası, 1892-1893.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde müellifin de belirttiği gibi nadir Arapça eserlerden seçilen pasajlar Türkçe'ye tercüme edilerek dercedilmiştir. Eser, içinde bulunulan coğrafyanın evlatlarını "güzel ahlâk"a sevketmeye hizmet etmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Müellif ayrıca bu eser vesileyle de kendi noksanlıklarını düzeltip arınmayı arzulamaktadır. Eser içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi ahlâkî öğretilerin yer aldığı Arapça sözlere yer verilmiş ve müellif tarafından bunların Türkçe tercümeleri ve açıklamaları yapılmıştır.

Konu Başlıkları: 

Eserde işlenen konular ana hatlarıyla şunlardır:
1-4. Ahmaklık, dostluk, akıl ve edeb, kardeşlik.
5-8. Cehalet, suskunluk, güzel ahlâk, hilm.
9-12. Afv, aşk, dil, yalan.
13-16. En şerefli şeyler, haya, kötü ahlâk, sabır.
17-22. Meveddet, cimrilik, insaf, ihsan, tevekkül, özür dilemek.

Notlar: 

-