et-Terbiyye ve'l-âdâbi'ş-şer’iyye li'l-mekâtibi'l-mısriyye

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Kahire: el-Matbaatü'l-Kübra, 1894.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Esere başlamadan önce sırayla Hamza Fethullah, Emin Sâmî, Hassûne en-Nevevî el-Hanefî ve Abdülkerîm Selmân tarafından yazılan “takrîzler”e yer verilmiştir. Okullarda edep ve ahlâkı öğretmek maksadıyla kaleme alınan eser bir mukaddime ve on sekiz babtan müteşekkildir. Mukaddime bölümünden sonra müellif bablara başlamadan önce "Hz. Lokman’ın oğluna nasihati" başlığı altında Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan Hz. Lokman’ın nasihatlerine yer verilmektedir.

Konu Başlıkları: 

Mukaddime.
Hz. Lokman’ın oğluna nasihati.
[Bablar]:
1. Bab: Muhabbetullah ve Allah’a saygı.
2. Bab: Hz. Peygamber -resul- sevgisi.
3. Bab: İnsanın ulü’l-emr/emirler’e itaati ve onlara saygısı.
4. Bab: Anne-babaya iyilik, onları sevme ve saygı gösterme.
5. Bab: Öğretmeni sevme ve sayma.
6. Bab: Kardeşleri, akrabayı ve komşuları sevme.
7. Bab: Dost ve arkadaşları sevme ve onlara saygı duyma.
8. Bab: İnsanın vatanına olan sevgisi.
9. Bab: İnsanın kendi cinsine olan sevgisi.
10. Bab: Tüm insanlara duyulan sevgi ve saygı.
11. Bab: Canlılara yumuşak davranma ve onlara şefkat gösterme.
12. Bab: Emanet.
13. Bab: Haya.
14. Bab: Doğruluk.
15. Bab: Din ve Allah korkusu.
16. Bab: İnsan (diğer) insanlara nasıl muamelede bulunmalı ve onlar arasına nasıl karışmalı.
17. Bab: Mal ve onu infak yolları.
18. Bab: İnsan ve amel.

Notlar: 

-