et-Tevâzu ve'l-humûl

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1989.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Tevazu ve Kibir= et-Tevazu ve'l-kibir, trc. Zekeriya Yıldız, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

İbn Abbas, Sevbân'dan ve Muhammed b. Sûka'dan rivâyet edilen hadisler, Hz. Ömer ve Muâz'dan, Abdullah b. Mübarek'ten, İbnü'l-Arabî'den, Abdullah b. Amr, İbn Muhayriz'den kıssa, haber, şiir ve dualarla tevazu ve kibir konusu işlenmektedir.

Konu Başlıkları: 

1. Bab: İlgisizlik hakkında, 2. Bab: Şöhret hakkında, 3. Bab: Tevazu, 4. Bab: Giyimde tevazu, 5. Bab: Güzel Ahlâk, 6. Bab: Kibir, 7. Bab: Böbürlenen hakkında.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, “İbn Ebü’d-Dünyâ”, DİA, 1999, XIX, 457-462.