et-Tevekkül ale'llâh

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut: Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde hadis, sahabe kavli, hikmetli söz, tavsiyeler, dua ve şiirlerle tevekkülün ne olduğu, nasıl olduğu, örnekleri, mütevekkilin kim olduğu, sıfatları ve akıbeti işlenir.

Konu Başlıkları: 

Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz, "Allah'ım sana teslim oldum…", "Allah'ım senden tevfik isterim…", "Allah'ım beni sana tevekkül edenlerden kıl…", Allah'a tevekkül O'na imandandır, Allah'ın muhabbetini verecek 4 haslet, Allah'a tevekkül edin, "Oğlum! Dünya birçok insanın boğulacağı bir denizdir...", insanların en güçlüsü olmanın sırrı, "düşün ve tevekkül et.", tohumunu eken mütevekkil, düşün ve tevekkül et, tevekkül et ve sev, rıza, mütevekkil kimdir, "Cennete, ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız girecektir...", "Tevekkülü hüsnü zan olarak görüyorum", Allah'tan başkasının istediği ameli işleme, mütevekkillerin tevekkül ettiği şeye tevekkül et, "Mekke'ye gitmek istiyorum, gideyim mi tevekkül mü edeyim?..." rivayetleri işlenir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.