et-Tıbbü’r-rûhânî

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Bağdatlı Vehbi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01407-005
Varak Numarası: 
125-135 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Paul Eliezer Kraus, Resâilü'l-felsefîyye, Kahire: [y.y.], 1939, s. 15-96.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Ruh Sağlığı: et-Tıbbü’r-ruhanî, trc. Hüseyin Kahraman, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif bu eseri, Bağdat'ta kaldığı günlerde yaptığı ahlâkın düzeltilmesiyle ilgili konuşmadan sonra Emîr'in Kitâbü'l-Mansûrî (tıbbü'l-cismânî)’ye denk Tıbbü'l-Rûhânî adında bir kitap yazmasını rica etmesi üzerine yazdığını söylemiştir.

Konu Başlıkları: 

Eser şu konuları içermektedir:
Aklın üstünlüğü ve övülmesi, filozof Platon'un girişlerinin özeti ile havanın bastırılması ve sınırlandırılması, detaylarına girmeden önce nefsin anormal durumları hakkında bir özet, insanın kendi hatalarını bilmesi, aşk, ünsiyet ve haz hakkında bir özet; kendini beğenme, haset, öfkenin ortadan kaldırılması, yalanı terketme hakkında, cimrilik, aşırı ve ızdırap veren düşünceyle endişeyi ortadan kaldırma, üzüntüyü giderme hakkında, açgözlülük, sarhoşluk, cinsel ilişki, düşkünlük, anlamsız oyun ve adet, kazanma, kendine ayırma ve harcama, filozofça yaşama hakkında, ölüm korkusu.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mahmut Kaya, “Ebû Bekir er-Râzî”, DİA, 2007, XXIV, 479-485; Hüseyin Kahraman, Ebû Bekir er-Râzî’nin Ahlâk Felsefesi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.