ez-Zühd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Darü İbn Kesir, Dımeşk: [y.y.], 1999.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Dünyanın Allah katındaki değeri, âhirete göre değeri, dünya sevgisinden kurtulma, zühdün nasıl olduğu, zâhidin kim olduğuna dair âyet, hadis, kıssa, hikmetli söz ve şiirleri muhtevidir.

Konu Başlıkları: 

Bablar olarak tasnif edilmemiş eserdeki rivayetler genel itibariyle şöyledir: Dünya, Allah katında basittir, dünya müminin zindanı kâfirin cennetidir, kıyamet günü dünya getirildiğinde Allah için olanlar değerlendirilecek gerisi atılacaktır, dünya ve ona dair olanlar lânetlenmiştir yalnız Allah için olanları hariç, dünya sevgisi olan âhiretine zarar verir, dünya sevgisi her tehlikenin başıdır, nebî olarak Hz. Muhammed'in gönderildiği ve ümmetinin olduğu söylendiğinde İblîs’in söyledikleri, dünyanın âhiretteki durumu, dünyalık, uyunanın rüyası, Allah kendisine dünyadan daha basit gelen bir şey yaratmamıştır, Allah sıkıntıyı da devasını da yaratmıştır; sıkıntı bu dünyadır, devası da âhiret, dünya ve âhiret kulun kalbinde toplanmıştır;..., "Bu taraf onların öbür taraf bizimdir", dünya âhiretin ganimetidir, zühd üç sınıftır, dünyada zâhid kimdir, dünyada en zâhid olanınız âhireti en çok isteyeninizdir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.