İlelü’l-makāmât

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Mélanges Louis Massignon I, Damascus, 1956, s. 153-171.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Menâzilü's-sâirîn'de geçen bir bahsi açıklamak için yazılan bu eser, sâliklere makamlardaki illetleri izah etmektedir. Ahlâk kavramları iki mertebede halk için ve havas için olmak üzere işlenir.

Konu Başlıkları: 

1-6. İrade, zühd, tevekkül, sabır, hüzün, havf.
7-12. Recâ, şükür, muhabbet, şevk, havassın yolu ve sonuç.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Tahsin Yazıcı-Süleyman Uludağ, “Hâce Abdullah Herevî”, DİA, 1998, XVII, 222-226.