İlm-i Ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Karabet Matbaası, 1318.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Çocuklara ahlâkî öğretileri verme amacıyla kaleme alınan bir eserdir.

Konu Başlıkları: 

Aile; talim ve terbiye(eğitim-öğretim); valide; peder; evladın ebeveyne karşı vezaifi; büyük peder ve büyük valide; birader ve hemşire(erkek kardeş ve kız kardeş); ahbaplar; hademe(hizmetçi); hademe intihabı(hizmetçi seçimi); mektepte çocuk; muallimlere karşı vezaif(öğretmenlere karşı vazifeler); arkadaşlar; insanın kendi nefsine karşı vezaifi; intizam(düzen) ve idare; haset ve israf; sa‘y(çalışmak); mesai-i nisa(kadının çalışması); haysiyet-i şahsiye; kibir ve gurur; cehalet; tembellik; merhamet; lütuf ve kerem; menâfi-i zâtiye(kişisel menfaatler); akıllı hanım; terbiye-i etfal(çocukların eğitimi).

Notlar: 

-