Kadayiu’l-havâic

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Mecdi Seyyid İbrâhim, Kahire: Mektebetü'l-Kur'an, 2010.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde İnsanların Yardımına Koşmak,- Kadaü'l-havâic, trc. Hüseyin Yıldız, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde insanların ihtiyaçlarına koşma ve maruf hakkında Hz. Peygamber'den, sahabeden ve sûfîlerden 117 rivâyet sıralanmıştır.

Konu Başlıkları: 

Eserde Üç bab vardır; 1. Bab: İhtiyaçları giderme, 2. Bab: İhiyaçları siması hayırlı olanlardan talep etmek, 3. Bab: Yapılana şükür. Bu bablarda zikredilen hadislerden bazıları şunlardır: Her maruf sadakadır ve maruf yedi çeşit beladan korur, Allah'ın kullarınsan Allah'a en sevimli olanları marufun kendisine en sevimli olanıdır, Marufu eylemek kötülüklerden korur, Allah, maruf için çeşitli simalar yaratmıştır, Allah'ın kulların faydalı olma nimetine has kıldığı kavmi vardır, Sizlere maruf gerekir, Her maruf sadakadır, İster fakire ister zengine olsun her maruf sadakadır, Kıyamet günü maruf ehlini hayırla müjdeleyecek, münker ise ehlini bırakmayacaktır, Dünyada maruf ehli olanlar ahirette de maruf ehlidir; dünyada münker ehli olanlar ahirette de münker ehlidir, Allah'a imandan sonra aklın başı insanlarla idaredir, Elbiseni dosrunun üstünde görmen kendi üstünde görmenden; bineğini dostunun altında görmen kendi altında görmenden iyidir, Maruf Allah'ın Ahlâkındandır ve karşılığını da O verecektir, Kardeşinin ihtiyacını gideren ömrünü Allah'a hizmetle geçiren konumudadır, Kardeşinin dünya sıkıntılarını giderenin Allah ahiret sıkıntısını giderir, Hayra vesile olan onu yapmış gibidir, Bir müslümanın açlığını gideren affedilecektir, Muhammed b. Münkedir'e hangi dünyanın onu sevindirdiği sorulmuş "Müminin mutlu edildiği" demiş. "Ey Ali cömert ol, çünküAllah cömertleri sever; cesur ol çünkü Allah cesurluğu sever; biri senden ihtiyacını gidermeni isterse onu gider ve kimse ona ehil olmazsa sen ol!" vd. 117 rivayet bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.