Kenzü’s-sâlikîn

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Zâdü'l-ârifîn
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03239
Varak Numarası: 
1b-16b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Lebîb, İstanbul, 1278.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
nşr. Ebüzziyâ Tevfik, İstanbul: 1302.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Akıl aşk, gece-gündüz gibi karşıt kavramların birbirine üstünlükleri konusundadır ve münazara tarzındadır.

Konu Başlıkları: 

Mukaddime, akl u ışk, münâzara-i şeb u rûz, kazâ vü kader, fazîlet-i şeb vb.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Tahsin Yazıcı-Süleyman Uludağ, “Hâce Abdullah Herevî”, DİA, 1998, XVII, 222-226.