Kitâb-ı Gunyetü't-tâlibîn

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01345-003
Varak Numarası: 
9b-11b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

"Tasavvufî ahlâk" ve "nasihatnâme" türü eserler içerisine dahil edilebilir muhtevaya sahip bir eserdir. Müellif eserine girişte yer verdiği "Din nasihattir…" şeklinde başlayan hadisi zikrederek başlar. Eserde çeşitli din büyüklerinin nasihatleri yer alır. Ve bunlara "tavsiye" şeklindeki başlıklarda yer verilir.

Konu Başlıkları: 

1. Nu‘mân’ın (Ebu Hanife) oğluna nasihati.
2. İmam Malik’in Nasihati: Allah’tan korkmak.
3. İmam Şâfiî’nin tavsiyesi: masiyetten kaçınma ve günahı terk.
4. Allah ve resulünün nasihati: Ana-babaya itaat ve teşekkür etme, onlara karşı saygılı olmanın gerekliliği ve onlara acı çektirmeme/eza göstermeme.
5. İbn Berrecân el-İşbilî’nin sözleri(nden derlemeler).

Notlar: 

-