Kitâb-ı ma’rifet-i âfâti’ş-şiba‘ ve’l-kânûn fî tıbbihi’l-mütebba‘

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Âfâti’ş-şiba’ ve’l-kânûn
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî-Memzûc
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01345-004
Varak Numarası: 
11b-15a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kısaca Âfâtü’ş-şiba‘ ve’l-kānûn adıyla da anılan eser insan nefsinin istidadını ve heva-nefis ilişkisini konu edinen bir risâledir. Ahlâk ilminde tartışılan bazı problemlerin kısa da olsa yer aldığı bir eser olup konular anlatılırken hadislere de yer verilmektedir.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

-