Kitâb-ı Şerhi'l-ma‘rife ve bezlü'n-nasiha

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01345-011
Varak Numarası: 
37a-47a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Mecid Fethi Seyyid, Tanta, [y.y.]: Dârü's-Sahabe, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hakkı Arayanlara Nasihatler, trc. Muhammed Coşkun, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2012.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser âyet, hadis, hikmetli sözlerle ve tasavvufî bir muhteva ile ibadet ve ahlâk konularını içerir.

Konu Başlıkları: 

1. Kısım: Marifet Kitabı (Mukaddime, marifetin kısımları)
2. Kısım: Nasihat Kitabı (nefsin gerçek yüzünü ortaya çıkaran şey imtihandır, mideyi zaptetmek ve rızkı haramdan arındırmak, uzuvların haramdan muhafaza edilmesi, tevazu, nefis ve şeytana karşı dikkatli olmak, hikmete giden yol: susmak, on haslet, niyeti halis kılma, kusurları bilme, tevbe, Hz. Peygamber’in sahabelerinin yolunu izlemek, Allah’a sığınma, ihlâs ve teenni, dikkati elden bırakmama, nefse karşı husumet, temizlik ve hayat boyu ibadet, temizliğe giden yol, susma ve tefekkür, şeytanın tuzakları, üç farklı âbid insan, istikamet üzere olmaya yardımcı olacak hususlar, Allah korkusu sahipleri, âhireti tercih etme (îsar), zikir ve şükür, namaz, nefis muhasebesi, gece namazı, kalbi afetleren arındırmak, keramet iddiacılarından uzak durup Kur’ân’a sarılmak, bid‘atlerden uzak durmak, tavsiyeler, dost seçimi, gevşeklik karşısında dikkattir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.