Kitâbü’l-bir ve’s-sıla

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Tevhid Yayınları, 1998.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kitapta ahlâkla ilgili hadisler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları: 

Faziletli amel, ihsan, anne-baba hakkı, dua, namaz, sıla-i rahim, sadaka konularındaki hadisler sıralanmıştır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Raşit Küçük, "Abdullah b. Mübârek", DİA, 1988, I, 122-124.