Kitâbü’l-cihâd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Nezih Hammad, Beyrut: 1971.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
İshak Doğan, Konya: Menba Yayınları, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Cihadın fazileti ve önemine, kimlerin şehit olduğu ve cihadın savaşta ve nefis mücadelesinde ne anlama geldiği gibi konular hakkında 262 hadis içermektedir ve bu konuda yazılan ilk eserdir.

Konu Başlıkları: 

Bölümlere ayrılmaksızın rivayetleri sıralandığı eserdeki hadislerden bazıları şu konulardadır: Hangi amel Allah'a daha sevimlidir. Hangi amelin daha faziletli ve Allah için daha sevimli olduğunu bilseydik, Saf suresi 11. âyeti hakkında, Allah müminlerden amelleri ve nefislerini cennet karşılığında satın almıştır. Salih amel, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad eden kimdir. Dünyadan el çekerek ölen insanlar, Allah yolunda cihad eden, her milletin rahbaniyeti vardır. Bu milletin rahbaniyeti Allah yolunda cihadıdır, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın, şehidin mekânı, Allah katında hayrı boşa gidecek bir nefis yoktur, Allah yolunda cihad eden gece gündüz oruç tutan gibidir. Allah katındaki en faziletliler şehidler, Âl-î İmrân suresi 128., 169. âyetleri hakkında, Allah yolunda can verenler dışındaki yedi şehid, Ahzâb suresini 22. ve Bakara suresi 214. ayetleri. Şehid kimdir?, nefsiyle başedendir. Kavmin seyyidi seferde onlara hizmet edendir. Cennetin kapıları kılıçların gölgesindedir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Leipzih 320; Raşit Küçük, "Abdullah b. Mübârek", DİA, 1988, I, 122-124.