Kitâbü'l-mesâil fî'z-zühd ve gayrih

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01101-001
Varak Numarası: 
1a-17b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Mustafa Abdülkadir Atâ, Kitâbü’l-mesâil fî a‘mâli’l-kulûb, Kahire: [y.y.], 1986.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Zühde Dair, Abdurrakib Arslan, İstanbul: Ensar Yayıncılık, 2006
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tasavvufî-ahlâkî konulara dair öğrencilerinin sorduğu sorulara verdiği cevapları muhtevidir.

Konu Başlıkları: 

1-6. Zühd, sükût ve tefekkür, zenginlik, fakirlik ve şükür, vesveseden kurtulmak, kibir, haset ve aldatma.
7-12. Haset, tevazu, tevazunun kısımları, riya ve vesvese, nefis mücadelesi, itaati güçlendiren etmenler, amellerin en faziletlisi.
13-18. Yararın birkaç çeşidi vardır, namazın fazileti, ihlâs, vesvese ile iç konuşmanın mahiyeti, şeytan, evrad ve vakitler.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.