Kitâbü’l-vera‘

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Zeyneb İbrâhim Karut, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1983.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Talebesi Ebû Bekir el-Merrûzî’nin Ahmed b. Hanbel’e sorduğu bazı fetvalar ile zühd ve takvâya dair 100 meseleyi içerir.

Konu Başlıkları: 

Eserde helâl kazanç, yol âdâbı, selâmlaşma âdâbı, ana-baba hakkı, vera, sabır, tevazu, emir bi’l-maruf nehiy ani’l-münker gibi konulardaki meselelere dair rivayetler vardır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. M. Yaşar Kandemir, "Ahmed b. Hanbel", DİA, 1989, II, 75-80.