Kitâbü’t-tevehhüm bi-keşfî’l-ahvâl ve şerhi’l-ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Kitâbü’t-tevehhüm
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Muhammed Osman el-Huşt, Kahire: Mektebetü'l-Kur'ân, [t.y.].
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Farzet ki Öldün, trc. Abdülaziz Hatip, İstanbul: Karınca Yayınları, 2003.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ölüm sekerâtı, kabir azabı ve âhiret halleri gibi hususların göz önüne getirilerek hayata yön verilmesi gerektiğine dair bir eserdir.

Konu Başlıkları: 

Bölüm olarak tasnif edilmeyen eserde bahsedilen konular şunlardır: Ölüm geçidi, ölüm meleği, münker ve nekirin sorgusu, kabrin cennet ve cehenneme açılışı, sûr'un sesi-mahkeme çağrısı, mahşere doğru, kıyametin dehşeti, son çare Hz. Muhammed Mustafa’nın şefaati, cehennemden kaçış, Resüllerin suali, amel defterleri geliyor, hesap anı (sıra sende), Allah'ın huzurundasın, Allah'ın affı (müminin saâdeti), Allah'ın azabı (kafirin hüsranı), sırat köprüsü, cehennem (kafirin azabı), gittikçe artan cehennem azabı, cennete doğru, cennetin önündesin, cennetin kapıları açılıyor, saraylarında karşılama, hurilerin arasındasın, en büyük nimete doğru, rahmanın misafirlerine ikramı, hicab kalkıyor, cennete dönüş.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.