Lübâbü’l-âdâb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02879
Varak Numarası: 
148 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0653H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Ahmed Hasan Besic, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bu kitap Hârezmî Me'mûn'a ithaf edilmiştir. Siyaset felsefesi ve amelî ahlâk hakkında yorumları muhtevidir.

Konu Başlıkları: 

1. Bab: Hükümdarlık ve bu sanat.
2. Bab: Kardeşlik ve onunla ilgili meseleler.
3. Bab: Hediyeleşmek, tebrik vb.
4. Bab: Taziye ve mersiye.
5. Bab: İyi ve övülecek olanlar (soyun şeref ve kereminin övgüsü, şeref ve asaletin övgüsü, cömertlik ve keremin övgüsü, ilim ve edeb, cemal ve güzellik, neşe ve güleryüzlülük, güzel ahlâk, güzel haber, basiret, tecrübe, zühd, takva vb.).
6. Bab: Kötülükler ve yerilenler (aslın ve nefsin ayıplanması, cimrilik, nefret, cehalet, kıllet ve zillet, kibir, haset, yazının, sözün, katibin yerilmesi vb.).
7. Bab: Af dileme ve şefaat.
8. Bab: Zamanlar, mekânlar ve doğumundan yetişip ölmesine kadar insanın halleri.
9. Bab: Yiyecek ve içecekler.
10. Bab: Farklı fenler, istisnaları ve fertleri.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Suat Mertoğlu, “Ebû Mansûr Seâlibî”, DİA, 2009, XXXVI, 236-239.