Makāmâtü'l-kulûb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02415-017
Varak Numarası: 
53a-55a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Kāsım Sâmerrâî, Bağdad: [y.y.], 1969.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kur'ân-ı Kerîm'de geçen kalp ve bununla alâkalı sadr, lüb ve fuâd kavramları izah edilir. Sûfî en-Nûrî'ye göre sadr İslâm'ın, kalp imanın, fuâd marifetin, lüb de tevhîdin kaynağıdır. Kalbin selim olması için şüphe, heva-heves, riya, masiva sevgisi gibi olumsuz niteliklerden arındırılması gerekir. Arifin gönlü ise sevgiliye ulaştıran dört ateşe sahiptir: Korku ateşi (günahın tatlı gelen tarafını yakar), sevgi ateşi (itaatin zor gelen yükünü yakar), marifet ateşi (maddî bağlılıkları yakar), şevk ateşi (rehaveti yakar). Kalpte bulunan üç nurdan da marifet güneş gibidir heva ve hevesi örter, akıl ay gibidir şehveti örter, ilim yıldız gibi cehaleti örter.

Konu Başlıkları: 

Müminin kalbinin özellikleri, kalbin üç türü, ariflerin kalplerinin özellikleri kalbi selîmin özellikleri, ehibbânın kalplerinin özellikleri, müminin kalbinin kaleleri müminin kalbindeki ateş, arifin kalbinin ravzası, müminin kalbinin nurları müminin kalbine örnek, müminin kalbi hakkında marifeye örnek, heva ağacının örneği arifin kalp bahçesinin özelliği, evliyanın kalplerinin yağmurları.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mustafa Kara, “Ebü’l-Hüseyin en-Nurî”, DİA, 1994 X, 297-298.