Mekârimü'l-ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Mecdi Seyyid İbrâhim, Mısır: Mektebetü'l-Kur'an, 2010.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Ahlâkî Meziyetler, trc. Abdullah Baykal, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hadisler (sahabe kavli de dahil), Mücâhid, Katâde, İkrime, İbrâhim b. Edhem, Süfyân b. Uyeyne gibi zatlardan haberler içermektedir.

Konu Başlıkları: 

İnsanın iyiliği dini, kişiliği aklı ve asalet ahlâkıdır. İnsanların en kerîmi takva sahibi olanlarıdır. Allah iyiliği sever, güzel ahlâk (Allah iyiliği sever, Hz. Peygamber güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiştir...), affedicilik, ahlâkî meziyetler, sabır ve hoşgörü, haya ve utanma, yalan söylememe, yiğitlik, sıla-i rahim, emanet, dostlarına saygılı olmak, hediyeleşmek, cömertlik ve cömert şahsiyetler.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, “İbn Ebü’d-Dünyâ”, DİA, 1999, XIX, 457-462.