Mektûbü ebî saîd ile’ş-şeyh ve cevâbühû

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Câmiü’l-bedai’: Yahtevi alâ resâili’ş-Şeyh er-reîs İbn Sînâ (içinde), thk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail, Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ebû Saîd b. Ebü’l-Hayr’ın yazdığı kitap hakkında İbn Sînâ'nın cevap olarak yazdığı ahlâk konulu mektubudur.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

-