Minbernâme

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Menâkıbnâme
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Uşşâkî Tekkesi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00058-002
Varak Numarası: 
161b-162b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdurrahman Güzel, Ankara, 1999, s. 136-140.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Nasihatnâme türü eserlerden olan ve Menâkıbnâme olarak da anılan bu eser altmış bir beyitten oluşmaktadır.

Konu Başlıkları: 

1. Dünyadan ferâğat etmek.
2. Dürüstlük.
3. İkiyüzlülükten sakınma.
4. Allah'tan utanmak.
5. İbadet.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Alaeddin Gaybî) Menakıbnâmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999.