Mir’âtü’l-mürûât ve a‘mâlü’l-hasenât

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz.Yunus Ali Medgari, Beyrut: Dâru Lübnan, 2003.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde âdâb-ı muaşeret, âyet ve hadislerde ahlâk başlıklı konularla günlük hayat, eğlence hayatına kadar dinî kaynaklardan rivâyetlerle işlemiştir.

Konu Başlıkları: 

1. Bölüm: Kur’ân-Kerîm’in (lafızları değil) anlamlarının mürûetinin iktibası ve mürûetin anlamlarını ele alan Kur’ânî lafızlar.
2. Bölüm: Mürûet anlamlarına dair Peygamber Efendimiz’in lafızları.
3. Bölüm: Devletlerin mürûeti, örnekleri.
4. Bölüm: Vezir ve reislerin mürûeti ve güzel sözleri.
5. Bölüm: Yeme-yedirme (Bu bölüm şu fasıllardan oluşmaktadır: 1-7. Fasıl: Yemeğin fazileti, temiz ve güzel olmasında mürûet, tabakların temizliği, helâl nimetlerinden istifade, reis ve vezirlerle yemenin mürûeti ve edebi, yedirme ve ziyafet, mübarek gıdalar, ramazan ayının mürûeti).
6. Bölüm: Elbisenin mürûeti.
7. Bölüm: Güzel kokunun mürûeti.
8. Bölüm: Devrin mürûeti.
9. Bölüm: Hediyenin mürûeti.
10. Bölüm: Mal ve ona dayanan mürûet
11. Bölüm: İçki zikri ve ona ilişen şey hakkında.
12. Bölüm: Kadınların zikri.
13. Bölüm: Güzel şiirlerin mürûetinin zikredilmesini içerir.
14. Bölüm: Zikri kerih görülen ifadeler, onların işitilmelerinin kötü görülmesi
15. Bölüm: İlimler hakkındadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Suat Mertoğlu, “Ebû Mansûr Seâlibî”, DİA, 2009, XXXVI, 236-239.